f GU SU - Obaveštenje o javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU SU - Obaveštenje o javnoj raspravi

26.01.2015

Iz Gradske uprave Grada Subotica objaljuju d aje podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja crpne stanice i platoa na području UPOV Palić, MZ "Palić".

Nosilac projekta  JKP „VODOVOD i KANALIZACIJA“ Subotica, Trg Lazara Nešića br.9/A podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta: Izgradnja crpne stanice i platoa na području UPOV Palić, MZ “Palić“ , na katastarskoj parceli 6510/1 ko Palić, koju je izradilo preduzeče ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/A.

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u  prostorojama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj,  II sprat soba 226 , svakog radnog dana od 10-12 časova  od 30.01.2015. do 20 02. 2015.,  a javna prezentacija Studije  održaće se  23 2.2015.godine u 12 časova u prostorijama Službe.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8547

Povratak...