f Kanjiža: Obaveštenje o javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kanjiža: Obaveštenje o javnoj raspravi

09.01.2015

Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da:


– Regionalna deponija D. O. O. Subotica iz Subotice, trg Cara Lazara br. 1. podnelo je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Predmet studije je projekat izgradnje Transfer stanice sa reciklažnim dvorištem na parceli top. broj 6015/2 K. O. Martonoš (kod Malog peska, pored postojeće komunalne deponije). Rok za dostavu mišljenja je 6. februara 2015. godine.

Uvid u tehničku dokumentaciju i dostava mišljenja – pismenim putem – omogućena je u kancelariji br. 5 zgrade opštine Kanjiža, Trg glavni br. 1., u vremenu od 08 do 12 časova svakog radnog dana.

Izvor: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=485

Povratak...