f Gde odlagati farmaceutski otpad? - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Gde odlagati farmaceutski otpad?

31.12.2014

Građani više ne mogu da donose lekove sa isteklim rokom trajanja u Apoteku Subotica.

Problem je nastao, jer je sakupljeno preko tri i po tone farmaceutskog otpada i u apoteci nemaju više mesta gde da odlažu lekove sa isteklim rokom trajanja.

Na svim objektima Apoteka Subotica stoji obaveštenje da više ne mogu da primaju farmaceutski otpad i preporuka je da lekove sa isteklim rokom trajanja da odnesu u privatne apoteke. Apoteka Subotica od 2010.godine sakuplja i odlaže farmacutski otpad i sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. U Apoteci najavljuju da očekuju da se problem reši do februara 2015.godine.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/gde-odlagati-farmaceutski-otpad

Povratak...