f Sastanak Pregovaračke grupe 27 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak Pregovaračke grupe 27

23.12.2014

“U novembru ove godine delegacija Srbije, koja je činila Pregovaračku grupu, tokom pet dana predstavnicima Evropske komisije predstavila je stanje aproksimacije u sledećim tematskim oblastima: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja, hemikalije, zaštita od buke, klimatske promene, civilna zaštita."

Ukupno je održano 65 prezentacija, kroz koje je detaljno objašnjen nacionalni pravni sistem u konkretnim oblastima, status implementacije, postojeći administrativni kapaciteti, osnovni nedostaci, planovi u pogledu dalje aproksimacije“, istakla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović na sastanku učesnika bilateralnog skrininga.

Delegaciju Republike Srbije su činili eksperti iz relevantnih sektora Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uključujući i Direkciju za vode, Upravu za vode, Upravu za veterinu i Upravu za poljoprivredno zemljište, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za bezbednost saobraćaja, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Kancelarije za Evropske integracije. Takođe, u delegaciji Srbije bila je i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima.

Procena Evropske komisije je da je delegacija Republike Srbije pokazala izuzetno dobro poznavanje pravnih tekovina EU, kao i sve informacije koje su dostavljene Evropskoj komisiji pisanim putem i one koje su predstavljene tokom pet dana sastanka ocenjene su kao dobre i jasne.

“Veoma je važno da u narednom periodu sve institucije i svi sektori shvate ove aktivnosti kao prioritet, a ovo se posebno odnosi na Direkciju za vode, koja je sastavni deo našeg ministarstva. Sektor voda je posebno kritičan, što će se videti i u izveštaju, i jako je važno da se što pre ojačaju kapaciteti ovog dela ministarstva, kako bi se ljudi koji rade na usklađivanju maksimalno posvetili ovim poslovima“, naglasila je Božović, dodajući da su se tokom trajanja skrininga izdvojila dva sistemska pitanja uspostavljanje sistema finansiranja životne sredine i podizanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti.

U pogledu sistema finansiranja, neophodno je u što kraćem roku finalizovati pripremu dokumentacije i doneti odluku o uspostavljanju Fonda.

U pogledu administrativnih kapaciteta, neophodno je u narednom periodu, odnosno, čim se ukaže prilika, da se osobama koje rade na koordinaciji ovog procesa, i koje će najdirektnije komunicirati sa EK, i operativno voditi celokupan posao, pruži podrška u napredovanju, u skladu sa odgovornostima koje će imati u procesu. Takođe, kao u skladu sa svim navedenom, urgentno je potrebno rešiti pitanje kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/sastanak-pregovaracke-grupe-27/?lang=lat

Povratak...