f Sastanak u vezi uticaja vetroparkova na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak u vezi uticaja vetroparkova na životnu sredinu

24.12.2014

U kabinetu dr Slobodana Puzovića, pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dana 24. decembra 2014. godine, održan je sastanak u vezi sa kumulativnom procenom uticaja vetroparkova na životnu sredinu. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici IFC, Nebojša Arsenijević, World Bank Group (Međunarodne Finansijske Korporacije – Grupe Svetske Banke), Emilijan Mohora i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, mr Nikola Stojnić.

Posebno je ukazano na problem šireg okruženja Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, u južnom Banatu, gde se planira izgradnja najmanje devet vetroparkova, što je jedna od najvećih koncentracija vetroelektrana na Balkanu. Iako se za svaki vetropark izrađuje odgovarajuća studija, koja sadrži i mogući uticaj na ptice i slepe miševe, problem njihovog zajedničkog (kumulativnog) uticaja nije do sada dovoljno razmatran. Na sastanku je, iz tih razloga, predložen plan daljih koraka vezanih za ovu temu. Kao početak aktivnosti, predviđen za prvi kvartal 2015. godine kada je planirano organizovanje skupa na kojem bi se uz učešće relevantnih subjekata (investitori, nadležne državne institucije, udruženja građana, stručna javnost...) dale smernice za rad na kumulativnoj proceni uticaja vetroparkova na životnu sredinu.

Rezultati pomenutog skupa treba da posluže kao osnov za buduće korake, koji podrazumevaju zajednički rad različitih investitora na izradi Kumulativne procene, koordinisan monitoring i upravljanje podacima i rizicima nakon izgradnje. Zaključeno je da će se na taj način značajno doprineti usklađivanju korišćenja energije vetra sa ciljevima zaštite prirode.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...