f AC SU - Osvrt na 2014. godinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Osvrt na 2014. godinu

29.12.2014

Građani polako shvataju da imaju pravo da budu obavešteni, da traže informaciju, ali i da imaju pravo na pravnu zaštitu po Arhuskoj konvenciji. U proteklih godinu dana Udruženju TERRA'S, odnosno Regionalnom Arhus centru Subotica, se javilo više od tridesetak građana sa različitim ekološkim problemima. Najveći broj njih je rešen u saradnji sa Kontakt centrom 024, a to su: orezivanje drveće, rupe u trotoaru, ambrozija i drugo korovsko bilje itd.

Neke višegodišnje inicijative su realizovane poput čišćenja jezera Kudeljare u Bajmoku, saopštila je, Snježana Mitrović, angažovana u TERRA'S-u i Arhus centru. Međutim, postoje izuzetno ozbiljni problemi kao što imaju građani MZ „Peščara“ sa jednom otkupnom stanicom i slučaj je u sudskoj proceduri. Prisetila se i čestih primedbi građana na postavljanje antenskih stubova mobilne telefonije u mesnim zajednicama „Ker“ i „Palić“. U Arhus centru je upriličena konferencija za novinare da bi se obavestila javnost, a građani MZ „Ker“ su sprečili montiranje stuba. Što se tiče Palića, dobijeno je rešenje i antena je postavljena na poslovni objekat iako su se građani bunili, jer pripada prostoru zaštićenog kulturnog dobra, tj. kulturno-istorijske celine Palića. Antenski stubovi i dalje niču po gradu, iznajmljivanje lokacija postaje unosan biznis. Iz lokalne samouprave je pokrenuta inicijativa da se sačini plan gde se mogu instalirati, ali nemamo dodatnih informacija dokle se stiglo, istakla je, Snježana Mitrović.

O ovim i drugim aktivnostima realizovanim kroz projekat „Jačanje kapaciteta Regionalnog Arhus centra Subotica u cilju bolje implementacije Arhuske konvencije u praksi“ objavljeni su tekstovi u dvojezičnom ekološkom informatoru „HORIZONTI“ koji su predstavljeni novinarima. O tome šta je još sve urađeno kroz ovaj projekat, podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za životnu sredinu, izvestila je volonterka, Barbara Sudarević, koja je zadužena za kontakte sa građanima i za svakodnevno ažuriranje internet strana Arhus centra i Udruženja TERRA'S.

Predstavljena je i publikacija, treća po redu, ovoga puta „Kvalitet stanja životne sredine Severnobačkog okruga u 2013. godini“ sa kojom se kasnilo, a zbog nedostatka finansijskih sredstava, dostupna je na srpskom i mađarskom jeziku samo u elektronskoj formi.

Najavljujući prioritete za narednu godinu, Snježana Mitrović, je izvestila da je prisustvovala sastanku ekoloških organizacija sa Pregovaračkim timom sa Evropskom unijom kojim je presedavala, Tanja Miščević. Cilj susreta je bio da se utvrdi plan saradnje za narednu godinu u okviru Poglavlja 27. posvećenog zaštiti životne sredine. Imajući u vidu da će EU pratiti primenu, a ne samo donošenje zakona, Snježana Mitrović, je predložila da Pregovarački tim u saradnji sa nadležnim ministarstvima sačini uputstva sa konkretnim zadacima, obavezama i rokovima koja će biti prosleđena čelnicima loklanih samouprava. Predstavnici TERRA'S-a i Arhus centra su potvrdili saradnju sa Pregovaračkim timom u narednoj godini, a podška je stigla i od OEBS-a.

Druga tema konferencije za novinare je bio „Akcioni plan razvoja organske proizvodnje na teritoriji grada Subotice od 2015. do 2020. godine“. Snježana Mitrović, je podsetila prisutne da je tzv. APROPS izradila Radna grupa imenovana od strane gradonačenika, Jene Maglaija, na čijem je čelu, Nebojša Daraboš, član gradskog veća zadužen za privredu sa još 10 članova među kojima su iz lokalne samouprave, Grgur Stipić i Erika Kudlik, zatim stručnjaci Organik Kontrol Sistema, Otvorenog univerziteta, Poljoprivredne stručne službe Subotica, kao i farmeri i prerađivači.

Održale su se dve javne rasprave i nakon završetka javnog uvida, 10. decembra, APROPS je prosleđen gradskom Sekretarijatu za privredu, poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj, sa informacijom da bi trebalo da bude usvojen na Gradskom veću, a potom na poslednjem skupštinskom zasedanju.

- Do sada nismo saznali „gde je zapelo“, ali se nadamo da će dokument ući u skupštinsku proceduru naredne godine. Veoma je važno da bude usvojen, jer nam daje osnovu za izradu ozbiljnijih projekta koje planiramo, između ostalih, i sa Panonreg agencijom, među čijim osnivačima je Grad Subotica i Udruženje TERRA'S o čemu je upravo na poslednjoj konferenciji za novinare govorio gradnonačelnik, Jene Maglai. Nacrt APROPS-a je prosleđen i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj sa kojom je Panonreg agencija upriličila sastanak na kojem je razmatrana ideja da jedan deo budućeg projekta bude vezan za organsku proizvodnju.

Kako je naglasila, Snježana Mirrović, nakon praznika će se intezivirati razgovori na svim nivoima o usvajanju APROPS-a, tim pre što bi to bio jedan ozbiljan početak razvoja ove privredne grane u našem gradu u 2015. godini, kada Udruženje TERRA'S obeležava dve i po decenije postojanja.

Zahvaljujući Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju, te SENSE programu koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu, obezbeđena su sredstva za promociju APROPS-a. Predviđena je prezentacija ovog dokumenta i na seminarima koji će biti usmereni pre svega na poljoprivrednike čija su imanja u okolini Palićkog jezera, jer je APROPS usklađen sa Platformom o sanaciji jezera. Ove godine je Udruženje TERRA'S sa JP „Palić-Ludaš“, započeo rad sa poljoprivrednicima, njih desetak je zainteresovano za organsku proizvodnju, ali je potrabno da se iz budžeta izdvoje određena sredstva da se farmeri direktno finansijski pomognu, jer su najveća ulaganja u prve tri godine prelaznog perioda.

Čestitajući nastupajuće praznike, novinarima i građanima, zaposleni u Udruženju TERRA'S i Arhus centru su im poželeli dobro zdravlje i čistiju životnu sredinu u narednoj godini. 

Povratak...