f Lokalna samouprava, životna sredina i ruralni razvoj – na putu ka evropskim standardima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Lokalna samouprava, životna sredina i ruralni razvoj – na putu ka evropskim standardima

10.12.2014

„Finalna verzija IPARD programa je i zvanično prosleđena Direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije i da je prethodnog dana program predstavljen i koncenzusom usvojen na IPA komitetu u Briselu. Takođe, formalna odluka o usvajanju programa biće doneta do kraja januara 2015. godine“, istakla je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na 42. skupštini Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije.

Ministar Bogosavljević Bošković rekla je da: „Zajednička poljoprivredna politika Evropske Unije, kao i ispunjenje svih zahteva vezanih za procese usvajanja pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine, stavljaju ovaj sektor pred velike izazove“ i dodala da su u procesu izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije u obzir uzeti raznolikost prostora ruralnih područja i velike regionalne razlike u sistemima proizvodnje, definisana su nova rešenja za razvoj sektora uz poseban akcenat na klimatske promene.

„Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je, u saradnji sa SKGO, u cilju uspostavljanja komplementarnog i sinhronizovanog sistema podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju realizovalo 7 radionica na temu izrade lokalnih programa podrške u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovim radionicama je prisustvovao veliki broj predstavnika jedinica lokalnih samouprava koji su aktivnim učešćem dali svoj doprinos, a na osnovu zaključaka i rezultata radionica, urađen je Obrazac za pripremu programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju koji se nalazi na internet stranici ministarstva. Ako izgradimo komplementarne programe i kvalitetne sisteme podrške potencijalnim korisnicima mera, građani ruralnih teritorija i prehrambeno-prerađivački sektor će biti spremniji za nove izazove i obaveze, rezultati će biti lakše ostvareni, a pozitivan efekat uočljiv i prepoznat na terenu“, rekala je Bogosavljević Bošković.
Na skupu se obratila i državni sekretar mr Stana Božović koja je istakla da primere dobre prakse saradnje sa lokalnom samoupravom: „Infrastrukturni projekat izgradnje regionalne deponije u Subotici, koji se finansira iz IPA 2012 po centralizovanom upravljanju, je do sada bio primer dobre prakse. Sve aktivnosti pripreme projektne dokumentacije su urađene u skladu sa rokovima i izgradnja je ugovorena, pa se očekuje njen početak u narednim mesecima. Ono što je najviše doprinelo tome je pravovremeno formiranje regionalnog preduzeća za upravljanje otpadom, koje kao krajnji korisnik, ima dovoljno kapaciteta da vodi proces pripreme projektne dokumentacije, i kasnije prati izgradnju infrastrukture.“

Kao još neke primere Božović je navela i infrastrukturni projekat izgradnje sistema za vodosnabdevanje i otpadne vode u Raškoj, koji se finansira iz IPA 2013 po decentralizovanom upravljanju, takođe projekti finansirani od strane Kraljevine Švedske, projekat EISP, igradnja transfer stanice u Čačku, rekonstrukcija deponije u Pančevu, izgradnja postrojenja ze tretman otpadnih voda u Beloj Crkvi su samo neki od infrastrukturnih projekata koji su u toku.
„Ministarstvo u direktnom kontaktu sa lokalnim samoupravama koje su korisnici projekta omogućava targetiranu podršku za sve projektne aktivnosti, u toku pripreme i sprovođenja projekata. Akcenat je na uključivanju lokalnih samouprava u projekat, kroz potpisivanje Sporazuma sa ministarstvom i donatorom, imenovanje odgovornih lica u projektnom timu, obavezno kofinansiranje od strane opština“, rekla je državni sekretar.

Tema održane Skupštine bila je Lokalna samouprava, životna sredina i ruralni razvoj – na putu ka evropskim standardima, i pored ministra, prisutnima su se obratili visoki zvaničici Vlade Republike Srbije, šef Delegacije EU Majkl Devenport, predstavnici grada Beograda i SKGO.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/lokalna-samouprava-zivotna-sredina-i-ruralni-razvoj-na-putu-ka-evropskim-standardima/

Povratak...