f Nastavak saradnje sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nastavak saradnje sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu

25.11.2014

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović održala je sastanak sa direktorom regionalne kancelarije UNEP-a za Evropu i predstavnicima Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Tema sastanaka bili su ostvarivanje dalje saradnje nakon uspešno održanog uvodnog sastanka sa zainteresovanim stranama, a povodom projekta Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta, koja se finansira iz sredstava GEF fonda.

Ovaj projekat koji realizuje Ministarstvo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) je aktivno nastavio sa predviđenim aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije u saradnji sa stručnjacima Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Završetak pripremne faze ovog projekta očekuje se početkom sledeće godine, a sredinom 2015.godine očekivan je sam početak projekta.

Na sastanku državni sekretar Božović se osvrnula na nedavno održani bilateralni skrinig poglavlja 27 za oblast životna sredina.

“Svesni smo koliko je zahtevna, skupa i kompleksna oblast životne sredine u procesu pregovora sa EU, kao i koliko je važno pitanje finansiranja. Najzahtevnije oblasti su vode i upravljanje otpada. Naša obaveza je da obezbedi 30 posto iz nacionalnih sredstava, dok očekujemo 70 posto iz evropskih fondova “, rekla je državni sekretar Božović.
Božović je istakla da su mogućnosti ogromne, da nam daju veliku razvojnu šansu, koju Srbija je sme propustiti.

„Strategija aproksimacije, koja projektuje finansije koje su nam potrebne, rađena je 2011.godine, dok nas ove godine očekuje revizija, s obzirom da su rokovi pomereni. Najviše novca je potrebno za oblast voda 5,6 milijardi evra, 2,8 milijardi za upravljanje otpadom i 1,6 milijardi evra za industrijsko zagađenje. Očekuje nas veliki borj pitanja pitanje deponija, regionalnih deponija, prečišćavanje otpadnih voda, pitanje monitoringa, klimatske promene “, rekla je Božović.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nastavak-saradnje-sa-programom-ujedinjenih-nacija-za-zivotnu-sredinu/#more-16095

Povratak...