f Održana Konferencija „Životna sredine i bezbednost“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana Konferencija „Životna sredine i bezbednost“

26.11.2014

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović otvorila je danas na konferenciju „Životna sredina i bezbednost“, koja se održala u organizaciji inicijative „Životna sredina i bezbednost“ (ENVSEK). Ova inicijativa proizilati iz uverenja da je najbolji način za rešavanje ekoloških i bezbedonosnih problema zapravo međunarodni dijalog i dobrosusedska saradnja.

Ova Inicijativa sprovodi svoju misiju „da doprinese smanjenju bezbednosnih rizika životne sredine i da ojača saradnju između zemalja kao i unutar zemlje“. Takođe, inicijativa želi da olakša proces u kojem su ključni javni donosioci odluka u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, centralnoj Aziji i na Kavkazu u stanju da u isto vreme insprišu akciju mira i unapređenja zaštite okoline.

„Predlog za pokretanje inicijative došao je upravo iz Beograda, posle održanog regionalnog sastanka o životnoj sredini i bezbednosti u decembru 2002. godine. Ideja je bila da se ovom inicijativom zajednički problemi između susednih država u vezi sa korišćenjem prirodnih resursa i zagađenja reše povezivanjem aspekta životne sredine i bezbednosti na sistematski način kroz prevenciju, međunarodni dijalog i dobrosusedsku saradnju. Na taj način bi se predupredili i mogući akcidenti kao što su prekogranično zagađenje životne sredine ili udesi i katastrofe sa prekograničnim posledicama, koji bi mogli da negativno utiču na odnose između susednih država ili država u regionu“, rekla je državni sekretar Božović.

Prvi osnivači inicijative bili su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS), Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Program ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), a kasnije su im se priključili i Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu evropu (REC) i Ekonomska komisija ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), a kao pridruženi član i Severnoatlantski savez (NATO).

„Republika Srbija, kao i ostale zemlje u regionu, se suočava sa velikim brojem problema u oblasti životne sredine, i resorno Ministarstvo je veoma aktivno na rešavanju tih problema. U proteklih 10 godina implementirali smo veliki broj projekata u oblasti zaštite životne sredine, kao što su primena Arhuske konvencije, primena Espoo konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, upravljanje zajedničkim resursima, zaštita planinskih regija, prekogranični rizici od rudarskih i industrijskih zona, bespravnih seča drveća, su realizovani uz pomoć ENVSEK inicijative. Poslednji uspešno realizovani projekat je instalacija sistema za rano upozorenje u okviru fabrike za proizvodnju pijaće vode JKP vodovod i kanalizacija Novi Sad za trenutno, automatsko i kontinualno praćenje selektovanih organskih i neorganskih jedinjenja u sirovoj vodi, koji se koristi za dobijanje pijaće vode“, istakla je Božović.

Na kraju Božović je nagalsila da je potrebno nastaviti dalju saradnju kroz inicijativu i pokušati da se putem međunarodne, a pre svega regionalne saradnje reše ili bar ublaže neki od ovih problema. Ova inicijativa je model kako se uspešno mogu rešavati problemi u regionu kroz uspostavljanje globalnog načina upravljanja prirodnim resursima.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzana-konferencija-zivotna-sredine-i-bezbednost/#more-16115

Povratak...