f Dobra saradnja Srbije i Švedske u oblasti životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dobra saradnja Srbije i Švedske u oblasti životne sredine

01.12.2014

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović,sa saradnicima, sastala se danas u Ambasadi Kraljevine Švedske u Beogradu sa predstavnicima Ambasade, Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju(SIDA), Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i predstavnikom Programa IMG-a. zadužen za oblast životne sredine.

Kraljevina Švedska spada u najznačajnije donatore programa velikih infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, pa su samim tim teme sastanka bile budući pravci razvoja bilateralne saradnje dve zemlje u ovoj oblasti, kao i dogovor o programiranju budućih projekata i detektovanje mogućih problema i pronalaženje najboljeg modela njihovog prevazilaženje.

Po rečima državnog sekretara u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i tokom nedavno završenog bilateralnog skrininga za oblast zaštite životne sredine u Briselu detektovani su problemi koji predstavljaju prepreke u dostizanju ciljeva integracija, a tiču se pre svega administrativnih kapaciteta i pitanja finansiranja u oblasti zaštite životne sredine.
“Multidisciplinarna resorna radna grupa dala je predlog Vladi Republike Srbije da se izjasni o osnivanju „Zelenog fonda“, kojim bi se rešio problem finansiranja ove izuzetno kompleksne i skupe oblasti, a koja istovremeno čini jednu trećinu obaveza Republike Srbije u procesu pristupanja EU“, istakla je Božović.

Takođe, tema sastanka bilo je pitanje funkcionisanja regionalne sanitarne deponije “Duboko“ u Užicu. Predstavnici SIDE izrazili su zabrinutost saznanjem da sve opštine, osnivači deponije, ne shvataju važnost savremenog načina upravljanja otpadom i njegovog odlaganja.

Državni sekretar Stana Božović predložila ja da se što pre organizuje operativni satanak na kom bi prisustvovali predstavnici Švedske, Resornog Ministartva, kao i najveći osnivači JKP“Duboko“ – predstavnici gradova Užica i Čačka, kako bi se otklonile barijere i nesporazumi u funcionisanju ove deponije.

Istovremeno,gospođa Božović je izrazila spremnost da Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pruži svu neophodnu podršku u konstatovanju i usaglašavanju,kao i otklanjanju nastalih problema u okviru zakonskih obaveza, napominjući da je jedan od značajnih mehanizama, edukacija i povećanje svesti Lokalne samouprave i građana o značaju uspostavljanja savremenog sistema upravljanja otpadom i očuvanja životne sredine .

Zvaničnici su se saglasili da će nastaviti rad u pravcu intenziviranja saradnje kroz definisanje ciljeva i programa budućih aktivnosti na polju unapređenja partnerskih odnosa u oblasti zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/dobra-saradnja-srbije-i-svedske-u-oblasti-zivotne-sredine/#more-16138

Povratak...