f Obuka za CEDRIG program u Sarajevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obuka za CEDRIG program u Sarajevu

20.10.2014

Predstavnici Arhus centra iz Kragujevca i predstavnici Arhus centra Južne i Istočne Srbije su, uz podršku i na poziv Misije OEBS u Srbiji, prošli trodnevnu obuku koja se zove CEDRIG (Climate, Environment and Disaster Risk Reduction), koja je namenjena osoblju OEBS Misija sa zapadnog Balkana i partnerima koji se bave zaštitom od prirodnih nepogoda, a koju je organizovao Sekretarijat OEBS-a u saradnji sa predsedavajućom Švajcarskom u Sarajevu.

Obuka je bila specifična po tome što je za prvi dan treninga učesnicima bilo omogućeno da idu na teren, u posetu poplavama zahvaćenim lokalitetima, kao i da budu upoznati sa izazovima sa kojima su se suočavale lokalne samouprave i sami građani.

Trening je organizovan tako da su učesnici bili podeljeni u grupama, sa zadatim konkretnim i tekućim stvarima, kako bi primenili praktičan alat za utvrđivanje prioriteta u rešavanju smanjenja klimatskih, ekoloških i katastrofalnih rizika.

Učesnici su  imali priliku da predstave svoje DRR projekte i da, na osnovu ličnih iskustava u implementaciji, budu adekvatno upućeni na rešavanju problema sa kojima su se suočili u toku implementacije.

Izvor: http://aarhuscentarjis.rs/news/?id=46

Povratak...