f Pristupanje Evropskoj Uniji u oblasti zaštite životne sredine i uloga jedinica lokalne samouprave - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pristupanje Evropskoj Uniji u oblasti zaštite životne sredine i uloga jedinica lokalne samouprave

30.10.2014

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije i Stalna konferencija gradova i opština (SCGO) organizovali su danas u Beogradu konferenciju „Pristupanje EU u oblasti zaštite životne sredine i uloga jedinica lokalne samouprave“.

Cilj konferencije bio je upoznavanje predstavnika lokalnih vlasti s procesom pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine, odnosno izazovima i šansama koje taj proces donosi gradovima i opštinama u Srbiji. Na konferenciji je osim prikaza samog procesa pristupanja i iskustava drugih zemalja u toj oblasti, bilo i diskusije o upravljanju otpadom, upravljanju komunalnim vodama, kao i o pravnim aktima iz domena zaštite životne sredine.

„Ministarstvo uskoro kreće u direktne kontakte sa lokalnim samoupravama, daćemo punu podršku u realizaciji projekata, naročito u oblasti životne sredine“, rekle je Božović.

DSC_0028Skup je pružio mogućnost da se uspostavi čvršća saradnja izmedju najvažnijih partnera u oblasti zaštite životne sredine u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

„Krenuli smo sa procesom priprema i usklađivanja, kada su u pitanju zakoni iz oblasti životne sredine. Dosta stvari je urađeno, postoje pomaci, ali smo mi kao država svesni da imamo jako puno zadataka, obaveza i problema, ali i toga koji su nam ciljevi i u tom pravcu radimo. Mi punim kapacitetom idemo ka EU, ali pitanje životne sredine nije pitanje jednog ministarstva, već pitanje cele države i celog društva. Potreban je dijalog i saradnja svih koji učestvuju u procesu, države, lokalnih samouprava, privrede, nevldainog sektora“, istakla je državni sekretar.

Ova konferencija je organizovana u okviru projekta ENVAP i programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, koji finansira Kraljevina Švedska.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/pristupanje-evropskoj-uniji-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-i-uloga-jedinica-lokalne-samouprave/

Povratak...