f Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu

24.10.2014

Konferencija “Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu” održana je danas u organizaciji Evropskog omladinskog centra u partnerstvu sa Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju i Srpskim centrom za ekološka istraživanja.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Takođe, skup je okupio i 30 predstavnika Kancelarija za mlade, uduženja mladih i za mlade iz cele Srbije koji u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine.

Vlada Republike ulaže kontinuirane i intenzivne napore da stanje životne sredine dovede na nivo koji je komplementaran sa standardima prihvaćenim i propisanim u okviru Evropske unije. Republika Srbija je tokom prethodnih godina ostvarila zapažen napredak u oblasti životne sredine, kada je u pitanju usaglašavanje propisa sa najvišim standardima i pravnim tekovinama EU.

Na sastanku je predstavljen nacrt Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu. Takođe razmotrena je mogućnost sistematičnijeg uvođenja brige o životnoj sredini u omladinsku politiku i načini uključivanja mladih. Događaj je organizovan u okviru projekta “Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zeleni-aktivista-mladi-za-zivotnu-sredinu/#more-15802

Povratak...