f OBAVEŠTENjE o rešenju o izdavanju integrisane dozvole za operatera "METAL-CINKARA" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENjE o rešenju o izdavanju integrisane dozvole za operatera "METAL-CINKARA"

22.10.2014

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole "METAL-CINKARA" d.o.o., PJ Inđija broj zahteva: 130-501-1322/2013-05 od 07.06.2013. god., i obavljanje aktivnosti TOPLO CINKOVANjE POTAPANjEM, na lokaciji u Inđiji, ul. Vojvode Putnika bb, katastarska parcela 7102/1 K.O. Inđija 1-deo 2.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole sa prilozima možete pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...