f Doneta odluka o sufinansiranju projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Doneta odluka o sufinansiranju projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

20.10.2014

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Odluku o sufinansiranju projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2014. godini.

Odluka je doneta na osnovu prethodno sprovedenog postupka po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2014. godini objavljenog 5. februara 2014. godine na internet stranici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14, od 26.04.2014. godine), na osnovu člana 37. stav 5. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preuzelo je prava, obaveze i predmete za vršenje nadležnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Okolnosti koje su se desile u toku sprovođenja konkursa (formiranje nove Vlade donošenjem novog Zakona o ministarstvima i statusne promene u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, obrazovanje novog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i katastrofalne poplave i uvođenje vanredne situacije u zemlji) znatno su uticale na završetak postupka donošenja odluke o sufinanasiranju projekata.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim učesnicima konkursa na odazivu. Nosiocima izabranih projekata želimo uspešnu realizaciju projekata.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/doneta-odluka-o-sufinansiranju-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/?lang=lat

Povratak...