f Šerović:Reciklaža otpadnih vozila još nedovoljna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Šerović:Reciklaža otpadnih vozila još nedovoljna

13.10.2014

Načelnica Odseka za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Šerović izjavila je danas da primena propisa u oblasti upravljanja i reciklaže otpadnih vozila u Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou.

"Prošlo je pet godina od usvajanja zakonske regulative u oblasti upravljanja otpadom. Napredujemo dobro, ali ne previše dobro, jer je sistem upravljanja otpadom, pa i segmentom otpadnih vozila, jedan od najtežih i najkompleksnijih oblasti u sektoru zaštite životne sredine", kazala je ona novinarima na Sajmu ekologije koji je danas počeo u Beogradu.

Šerovićeva je navela da se u Srbiji za sada dobro upravlja ambalažnim otpadom, kao i posebnim tokovima otpada kao što je medicinski, otpadne gume, otpadna ulja, dok se zaostaje u reciklaži otpadanih vozila.

"Nedostaju nam segmenti saradnje između ministarstva kao zakonodavnog organa i jedinica lokalne samouprave. Upravljanje automobilskim otpadom je multidisciplinarna oblast i zahteva jedinstvo svih stručnjaka, pre svega inženjera, pravnika i ekonomista", rekla je ona.

Dodala je da Srbija ne može napredovati u toj oblasti dok se svi sektori ne udruže, ističući da upravljanje otpadnim vozilima nije samo nadležnost Ministarstva životne sredine, već i drugih poput Ministarstva finansija i Uprave carina, zbog čega se intenzivno radi na akcionom planu da se poboljša sistem.

Podsetila je i da prema Direktivi EU o otpadnim vozilima ona predstavljaju opasan otpad i ocenila da zbog složene zakonske regulative Srbija ne napreduje u reciklaži vozila.

Kako je dodala, do sada je samo pet operatera dobilo dozvolu za upravljanje otpadnim vozilima, što može da znači da poslovni ljudi još nisu prepoznali tu delatnost kao ekonomski isplativu.

Šerovićeva je kazala da još nema preciznih podataka o broju recikliranih otpadnih vozila u Srbiji, ali je navela da se u zemlji reciklira oko 15 odsto celokupnih tokova otpada.

Ona je ponovila da su izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom završene pre godinu dana i da ne zna kada će biti usvojene u Skupštini, navodeći da je pri kraju i redovna petogodišnja revizija Nacionalne strategije o upravljanju otpadom.

Direktor za razvoj i istraživanje hrvatske kompanije Cios, koja je jedan od vlasnika Centra za reciklažu u Beogradu, Frane Rogoznica kazao je novinarima da se Srbija u oblasti reciklaže starih automobila nalazi na mestu na kome je Hrvatska bila 2007. kada je uspostavila sistem o upravljanju otpadnim vozilima.

"Hrvatska je 2007. usvojila pravilnik o upravlajnju otpadnim vozilima koji je bio usklađen sa direktivama EU, a pre toga je osnovan fond za zaštitu životne sredine, koji je raspisao tender za koncesiju za ovlašćene sakupljače i reciklere otpadnih vozila", kazao je on.

Rogoznica je istakao da njegova firma od tada sakuplja i reciklira u proseku oko 30.000 otpadnih vozila godišnje, što je, prema proceni, trećina otpadnih vozila koja se godišnje stvori u Hrvatskoj.

"U Srbiji je sistem u toj oblasti na početku. Trebalo bi izgradaiti način i model njegovog finansijarnja, ali očkujem da će se to ubrzo desiti", rekao je on, dodajući da se i u Srbiji godišnje stvori oko 100.000 otpadnih vozila.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/7261-erovireciklaa-otpadnih-vozila-jo-nedovoljna

Povratak...