f Privremeno obustavljeno postavljanje antena za mobilnu telefoniju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Privremeno obustavljeno postavljanje antena za mobilnu telefoniju

09.10.2014

Zbog protesta građana, trenutno je obustavljeno postavljanje antenskih stubova za mobilnu telefoniju na tri lokacije u Subotici – u ulici Dinka Šimunovića u Keru, na objektu "Rodića" na Paliću i u Kireškoj ulici u Kertvarošu.

Za antenu u Keru, operater treba da pronađe novu lokaciju, na Paliću postavljanje antene nije dobilo saglasnost Međuopštinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a u Kireškoj ulici, gde na jednom stubu treba da se nađu uređaji sva tri operatera, rešenje Službe za zaštitu životne sredine o davanju saglasnosti je poništeno jer nije oglašeno u štampi.

U toku je ponovna izrada uslova za ovu lokaciju.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/privremeno-obustavljeno-postavljanje-antena-za-mobilnu-telefoniju-id20754.html

Povratak...