f Potpisan ugovor o saradnji na projektu „Zvuk ptica” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potpisan ugovor o saradnji na projektu „Zvuk ptica”

03.10.2014

Predstavnici Javnog preduzeća „Palić-Ludaš” i tri nevladine organizacije - Udruženja građana „Artrust“, Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ i Udruženja građana-kooperativa „AŠC“ potpisali su ugovor o saradnji na projektu „Zvuk ptica”. Projektom je predviđeno kreiranje preduslova za razvoj posmatranja ptica, kao održivog načina eko-turizma, izgradnjom neophodne infrastrukture na četiri zaštićena područja na teritoriji grada Subotice.

„Zvuk ptica“, koji traje već drugu godinu, je javna kampanja koja podržava i pomaže napore civilnog sektora i ljubitelja prirode da se obustavi lov na grlice i prepelice u Republici Srbiji, zbog smanjivanja brojnosti populacija ove dve vrste.

Program će u našem gradu biti realizovan ove i sledeće godine, a finansira ga švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Uložiće se 15.000 evra za izgradnju osmatračnica na teritoriji Parka prirode „Palić“, Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero”, „Selevenjske pustare“ i „Subotičke peščare”.

- Izgradićemo šest osmatračnica, desetak info-tabli, a napravićemo i virtuelnu mapu za potrebe potencijalnih turista. Na južnoj obali jezera Palić izgradićemo dve osmatračnice, u skladu sa Master planom i uz stručni nadzor upravljača ova četiri zaštićena područja - rekao je Vlatko Jovićević, iz UGK „AŠC“.

Ferenc Marton, v. d. direktora JP „Palić-Ludaš“ smatra da inicijativa nije samo zaštitarska i umetnička, već da predstavlja kombinaciju mnogih ideja i da može da privuče znatan broj ljudi.

On je istakao da će JP „Palić Ludaš“ dati stručnu podršku u izgradnji i poštovanju uslova o zaštiti prirode, jer to javno preduzeće želi da doprinese uspehu ovog izuzetnog projekta.

Ciljevi projekta su se u prethodnom periodu pokazali kao krucijalni koraci koji moraju da se preduzmu i nastave, kako bi se privukla pažnja i promenilo mišljenje donosioca odluka, podigla ekološku svest građana Republike Srbije i preduzele neophodne mere u cilju zaštite biodiverziteta, naročito ornitofaune naše zemlje.

Projekat „Zvuk ptica” je dvojezičan; na srpskom i mađarskom jeziku.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8369

Povratak...