f Loznica - ekološka katastrofa u toku - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Loznica - ekološka katastrofa u toku

29.09.2014

Prema nalazima, jalovina iz Kostajnika, koja je krenula dalje rekom Korenitom prema Jadru, stigla je i do Drine!

Loznica, sa susednim opštinama, zatražila da se hitno, na prvoj narednoj sednici Vlade Srbije, u dnevni red uvrsti rešavanje problema jalovišta na Stolicama, koje preti da izazove ekološku katastrofu ogromnih razmera. Poslednje analize pokazale da je prisustvo teških metala u reci Koreniti više desetina puta veće nego u najzagađenijim vodama

Na vanrednoj sednici Gradskog veća koja je održana u ponedeljak, jednoglasno je donet zaključak da se sa ovog skupa kojem su prisustvovali i predstavnici opština Krupanj, Bogatić i Šabac, udruženja ribolovaca i lovaca, kao i republički inspektori za vode i rudarstvo i načelnik Sektora za vanredne situacije, uputi zahtev Vladi Srbije da na svojoj prvoj narednoj sednici donese zaključak o hitnoj sanaciji jalovišta nekadašnjeg rudnika antimona “Stolice” u Kostajniku, koji je oštećen u majskim poplavama i iz kojeg i danas ističu opasne materije. Vanredna sednica je zakazana posle objavljivanja najnovijih podataka Zavoda za javno zdravlje iz Šapca, koji je analizirao uzorke vode iz Kostajničke reke, reke Korenite i Jadra. Prema tim nalazima, jalovina iz Kostajnika, koja je krenula dalje rekom Korenitom prema Jadru, stigla je i do Drine!. Uzorci vode uzeti su 10. septembra sa četiri merne stanice, u Kostajniku, na samom izlivanju jalovine, u reci Koreniti pre ulivanja u Jadar, u selu Bradić u reci Jadar, i u Jelavu na samom ulivanju Jadra u Drinu, a nalazi su više nego poražavajući.

Gradonačelnik Vidoje Petrović, otvarajući vanrednu sednicu, podsetio je koliko puta se grad obraćao nadležnima da nešto preduzmu, naglašavajući da Loznica već godinama “leži na četiri ekološke bombe”.

– Uz hemikalije u “Viskozi”, cijanidnu so u FAK-u, pilanu “Vuković tim”, koja ugrožava izvorište u Banji Koviljači, od maja imamo i problem jalovine koja ozbiljno ugrožava životnu sredinu u našem kraju. Ovo je treća vlada kojoj se obraćamo a nijedan od problema nije rešen. Mi nudimo potpunu saradnju u otklanjanju tih problema, ne tražimo krivce već samo rešenje – kazao je gradonačelnik, nabrajajući kome su sve slati dopisi povodom situacije na teritoriji grada.

On je podsetio da se jalovište nalazi na teritoriji Krupnja, ali da problem treba zajednički rešavati jer nijedna od opština koje su ugrožene nije u stanju da to uradi sama.

– Dogovorili smo se da formiramo radno telo koje će konstantno, u saradnji sa nadležnim inspekcijama, pratiti šta se dešava. Saznali smo od resornih inspektora da su donosili određena rešenja i podnosili prijave, ali da reakcije nije bilo. Tražićemo da nadležna tužilaštva ili MUP reaguju i utvrde odgovornost za ovakvo stanje. Treća tačka današnjeg zaključka je da ukoliko se ovi zahtevi ne nađu na sednici Vlade Srbije, zajedno sa Krupnjem, Bogatićem i Šapcem zatražimo prijem kod premijera ili nekoga koga on ovlasti – rekao je Petrović.

Janko Aleksić, član Gradskog veća, za govornicu je izašao sa flašom u kojoj se nalazila voda iz kostajničkog potoka ističući da otrovne materije ljudi unose u organizam i preko lanca ishrane.

– Gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan, koji se nalaze u kategoriji od 1 do 4, u većini uzoraka ovde su van te klase. Praktično, znatno više od količina koje se uopšte i mere. Prisustvo teških metala, koji verovatno teku i rekom Drinom, toliko su evidentni da je dovoljno da se u celom kraju proglasi ekološka katastrofa – naglasio je Aleksić.

Epidemiolog dr Nada Đurić iz lozničkog Doma zdravlja objasnila je da je koncentracija gvožđa u uzorcima uzetim u Kostajniku 290 puta veća od četvrte klase vode, koja se tretira kao najzagađenija.

– Kostajnička reka više nije reka već otpadni kanal! U njoj je 150 puta veća koncentracija olova, bakra 95, cinka 30 puta veća od najzagađenije vode. Sve to ozbilno utiče na zdravlje ljudi – rekla je dr Đurić, dok je dr Nenad Zec naglasio da posledice svega ovoga mogu biti oštećenja jetre, bubrega i celog organizma.

Izvor: http://www.ekologija.rs/loznica-ekoloska-katastrofa-u-toku

Povratak...