f Poseta Regionalnoj razvojnoj agenciji Srema - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poseta Regionalnoj razvojnoj agenciji Srema

30.09.2014

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Slobodan Puzović posetio je sedište Regionalne razvojne agencije Srema u Rumi, gde je razgovarao sa direktorom Milanom Mirićem i njegovim saradnicima.

Istaknuta je dosadašnja uspešna saradnja između Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Regionalne razvojne agencije Srema, vezana za unapređenje infrastrukture, planske dokumentacije i oblast zaštite životne sredine.

Tokom razgovora, posebna pažnja je posvećena prirpremi i realizaciji značajnih projekata skoji obuhvataju teritoriju većeg broja opština u Sremu, a koji se odnose na unapređenje sistema navodnjavanja poljoprivrednih površina u Sremu, kao i Projekat izgradnje infrastrukturne mreže kanalizacija za smanjenje zagađenja životne sredine u slivu Save. Oba projekta su od izuzetnog značaja za taj region. U njihovu realizaciju je uključen značajan broj lokalnih samouprava, stručnih i naučnih institucija, a deo sredstava za realizaciju projekata obezbediće se iz međunarodnih fondova.

Direktor agencije je u najkraćem crtama uzneo rezultate uspešno realizovanog projekta vezanog za uspostavljanje biciklističke rute koja se znatnim delom proteže kroz Frušku goru i grana prema nizu sremskih opština. Istaknuta je spremnost da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Regionalna razvojna agencija Srema u narednom periodu razviju saradnju na projektima koji će stanovništvu u sremskim opštinama omogućiti bolji život u zdravijem životnom okruženju.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...