f Subotica: Akcija jesenjeg čišćenja grada od 1. oktobra do 5. decembra - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Akcija jesenjeg čišćenja grada od 1. oktobra do 5. decembra

29.09.2014

Na osnovu usvojenog Programa korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa održavanja javnih komunalija, održavanja i izgradnje komunalnih objekata Direkcija za izgradnju grada donela je plan jesenje akcije čišćenja i uređenja grada Subotice. Raspored se nalazi u donjem delu vesti.

Program sezonskog čišćenja i uređenja grada sastoji se od aktivnosti odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i vangradskih Mesnih zajednica. Akcija se odvija u vremenskom periodu od 1. oktobra do 5.  decembra 2014. godine, prema rasporedu koji se nalazi u donjem delu vesti.

U sklopu jesenjeg komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP "Čistoća i zelenilo" postaviće kontejnere  zapremine 5 kubika za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju  na  lokaciji po programu do 8 časova, a prazne se između 13-15 časova i 18-20 časova.

Nakon uklanjanja kontejnera  predviđeno je da Interventna grupa JKP "Čistoća i zelenilo" vrši uređenje punktova.

Po planu Direkcije u vangradskim mesnim zajednicama  Čantavir, Dušanovo, Višnjevac, Đurđin, Novi Žednik i Stari Žednik  sakupljanje kabastog otpada vršiće se tako što će građani iznositi kabasti otpad ispred svojih kuća, odakle će se autosmećarem odvesti na gradsku deponiju.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/akcija-jesenjeg-ciscenja-grada-od-1.-oktobra-do-5.-decembra-id20637.html

Povratak...