f GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna studija procene uticaja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna studija procene uticaja

25.09.2014

Iz GU Subotica, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, obaveštavaju da je doneto rešenje da nije potrebna studija procene uticaja - „Izgradnja proizvodno skladišnog objekta na k.p. 11028 ko Donji Grad, (ul. Beogradski put 117).

Nosilac projekta „EXPRES SERVIS“ DOO, Subotica, Dimitrija Tucovića br.8. podneo je ovom organu zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Izgradnja proizvodno skladišnog objekta  na katastraskoj parceli 11028 ko Donji Grad, (ul. Beogradski put 117) Grada Subotica.

Nakon sprovedenog postupka Gradska uprava, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je dana 24.09.2014.godine donela Rešenje broj IV-05/I-501-361/2014, kojim je utvrđeno da za predmetni projekt nije potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8353

Povratak...