f Za životnu sredinu potrebno 10,6 milijardi evra - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za životnu sredinu potrebno 10,6 milijardi evra

24.09.2014

Unapređenje oblasti životne sredine Srbiju će koštati oko 10,6 milijardi evra, a od te svote 5,5 milijardi evra biće uloženo za rešavanje problema otpadnih voda i vodosnabdevanje, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

Taj podatak govori koliko je nerazvijena infrastruktura, a posebno sistem komunalnih otpadnih voda za koji će biti neophodne značajne investicije, rekla je ona na panel diskusiji "Zaštita životne sredine i cena usklađivanja sa EU standardima".

Ministar Bogosavljević Bošković je podsetila da su od svih propisa koje naša zemlja treba prilagodi evropskim u procesu pristupanja EU, jedna trećina propisi iz oblasti zaštite životne sredine.Preduslovi za realizaciju neophodnih investicija su obezbeđivanje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine kao i priprema infrastrukturnih projekata sa kojima Srbija može da aplicira za sredstva EU fondova,rekla je ministar Bogosavljević Bošković.

Ona je najavila da bi do kraja ovog meseca trebalo da bude usvojena uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2015. - 2019. godina, kojom će biti definisani ciljevi za iskorišćavanje i reciklažu ambalažnog otpada.

Ministarka je rekla da očekuje da će vrlo brzo biti obezbeđena sredstva za reciklere u iznosu od 1,5 milijardi dinara.

Da bi se postigli maksimalni efekti od ekoloških taksi, ubuduće će biti pojačan sistem kontrole, uključiće se više inspekcija - finansijska, carina kao i Poreska uprava, ukazala je ona.

U tom cilju ministarstvo će preduzeti neophodne mere i aktivnosti za unapređenje sistema kontrole trošenja namenskih sredstava zajedno sa drugim nadležnim organima, poručila je ministarka.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs

Povratak...