f GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

22.09.2014

Iz Službe za zaštitu životne sredine obaveštavaju da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja - IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA „Retail park Subotica“ k.p. katastarskoj parceli 14774/2 ko Novi grad.

Nosilac projekta DOO „GEO EXPERT“ Subotica, Braće Jugović br.9/1 ovlašćen od strane DOO RETAIL PARK SUBOTICA,ul.Tuk Ugarnice bb. Subotica podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA  „Retail park Subotica“  koji se planira na  katastarskoj parceli 14774/2  ko Novi grad.

Planirani poslovni objekat namenjen je trgovačkoj (prodajnoj) delatnosti. Objekat je prema idejnom rešenju koncipiran u obliku potkovice koja formira poluatrijumski prostor. Ovaj prostor namenjen je za parkiranje i pejzažno uređenje.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta,  može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj II sprat, Stare gradske kuće, soba 226 u periodu od  18.09.2014 do 28.09.2014, u vremenu od 10 do 12h.

Molimo vas da u gore navedenom  roku, dostavite mišljenje, primedbe  o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  predmetnog objekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8343

Povratak...