f Novi Zakon o potrošačima stupio na snagu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Novi Zakon o potrošačima stupio na snagu

22.09.2014

Počinje primena novog Zakona o zaštiti potrošača. U potrošačkim organizacijama očekuju da će loši i nebezbedni proizvodi biti proterani sa domaćeg tržišta i da će se otvoriti prostor za fer trgovinu. Više nije neophodno da se čuva ambalaža da bi se reklamirao ili zamenio proizvod. Za potrošačke sporove do pola miliona dinara, ukinuta je sudska taksa.

Gotovo svako je bar jednom imao potrošački problem, a stručnjaci smatraju da će novi zakon prodavcima suziti prostor za izgovore. Rok za davanje odgovora na reklamaciju sada je osam dana, a trgovac je dužan da u odgovoru navede da li je prihvata ili ne i da se precizno izjasni o načinu i roku za njeno otklanjanje.

"Plaćam tri meseca unapred kablovsku, a ne znam da li ću biti tu. I sad kad sam došao oni kažu 'vi ste u dugu'. Kako u dugu kad sam platio tri meseca unapred?! Kažu 'ali mi smo u međuvremenu podigli cene'. Pa da li to može retroaktivno?! Zamislite da kupite cipele danas i da vas posle pet dana juri prodavca i kaže 'mi smo digli cenu cipela, dajte još 200 dinara'", žali se jedan potrošač.

Jedna Beograđanka primećuje da na gondolama često piše jedna cena, u smislu akcija ili sniženje, ali se na kasi ispostavi da je cena je bar za 10 -15 dinara veća.

Usvojena reklamacija mora se rešiti za 15 dana, a za tehničku robu i nameštaj rok je duplo duži. Ko kupuje na daljinu sada ima dve nedelje da se predomisli, a potrošači su dobili i kolektivnu zaštitu.

"Ako se 10 ili više potrošača obrate organizaciji potrošača sa sumnjom u nepravilnost u rad trgovca ili davaoca usluga, organizacija potrošača pokreće mehanizam kolektivne zaštite i obraća se resornom ministarstvu koje može da izrekne upravnu meru. Ta upravna mera može biti čak i zabrana rada privremeno, a naravno i prekršajni postupak", objašnjava Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača.

Uvedena je i knjiga reklamacija koju je trgovac dužan da čuva dve godine.

"U kontroli, tržišni inspektor će prekontrolisati da li je određeno mesto za primanje reklamacije, da li je određen čovek za primanje reklamacije, da li se vodi knjiga za prijem reklamacija u koju se unosi svaki korak u postupku reklamacije. S druge strane, trgovac će moći da prati koji su proizvodi sporni, koji su pouzdani, sa kim neće više da radi, gde ima najviše problema", kaže Ivan Kadović iz Republičke tržišne inspekcije.

U prvoj polovini godine, najviše potrošača, od 70 odsto, žalilo se na saobraznost proizvoda, slede pritužbe na izdavanje računa, nepošteno odnosno obmanjujuće poslovanje, a u vrhu liste su i pritužbe na garanciju i ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora.

Od januara do juna ove godine bilo je gotovo sedam i po hiljada prijava potrošača.

Izjava:http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1702678/Novi+Zakon+o+potro%C5%A1a%C4%8Dima+stupio+na+snagu.html

Povratak...