f Predlog-inicijativa za besplatno deljenje platnenih vrećica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predlog-inicijativa za besplatno deljenje platnenih vrećica

14.09.2014

Ekološki pokret Odžaka  Zelenom savetu opštine Odžaci i GOMEX d.o.o.iz Zrenjanina daje predlog.inicijativu da se  izrade platnene vrećice i  građanima opštine Odžaci  besplatno dele u trgovinskim objektima  u naseljenim mestima  opštine Odžaci.

Cilj izrade i besplatnog deljenja vrećica je da se građani postepeno navikavaju da pri odlasku u trgovinu ili na pijacu  imaju običaj da ponesu platnenu vrećicu  i na taj način smanje upotrebu plastičnih kesa kao zagađivača lokalne životne sredine.

Poznato je da se plastične kese koriste samo jednom i odmah se bacaju, odnosno postaju smeće. Praktično se niko ne bavi njihovom reciklažom jer je njihovo sakupljanje veoma teško ,neisplativo , veoma skupo i time se praktično niko ne bavi. Ako ne možemo da organizujemo taj posao, možemo da utičemo na njihovu  manju upotrebu.

 

Ekološki pokret Odžaka predlaže da prvi korak za smanjenje njihove upotrebe bude masovno  besplatno deljenje platnenih vrećica građanima opštine Odžaci  . Namera je da se građani postepeno navikavaju da pri odlasku u trgovinu ili na pijacu steknu naviku i ponesu platnene vrećice i u njih pakuju robu koju kupe. 

U prethodnom pasusu naglašavamo tri reči: „MASOVNO“, „BESPLATNO“, i „POSTEPENO“. 

„MASOVNO“ znači da treba u prvom naletu podeliti najmanje dvadesetak hiljada platnenih vrećica i da dve-tri vrećice dobije svako domaćinstvo. Ako se podeli hiljadu ili dve hiljade vrećica , to neće značiti ništa i akciju sa tom količinom ne treba ni počinjati. Ili akciji pristupiti ozbiljno ili je uopšte ne počinjati.

„BESPLATNO“ znači da te vrećice, sa odgovarajućim propagandnim i marketinškim materijalom, budu za građane besplatne. Naravno, izrada vrećica košta i predlažemo da se inicijalna sredstva dobiju iz opštinskog budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine , a da deo daju trgovinske firme koje prodaju robu na teritoriji opštine Odžaci. Za sada se ova ideja daje samo Zelenom savetu opštine Odžaci  i GOMEX-u iz Zrenjanina.Ako bi inicijativa bila načelno prihvaćena , ponuda bi bila poslata i drugim  trgovinskim firmama koje posluju na teritoriji opštine Odžaci. Platno , sa odgovarajućom štampom bi se na veliko nabavilo od firmi koje to rade, a šivenje bi bilo povereno udruženjima žena po naseljenim mestima opštine Odžaci i za svaku sašivenu vrećicu isplaćivala bi se određena suma koja se ugovorom precizira. Na ovaj način  bi se i zaposlio određeni broj žena.

„POSTEPENO“ znači da se deljenjem vrećica građani polako privikavaju da uz sebe uvek imaju  platnene vrećice  i da pri kupovini ne moraju da uzimaju plastične vreće. Kada građani vide da njihovi prijatelji, komšije ,rođaci sve više koriste platnene vreće , očekujemo da će ih biti sramota da budu izuzeci. Naravno, građanima je mnogo lakše i „elegantnije“ da ne razmišljaju, kada kreću u trgovinu , da li su ili nisu poneli  platnenu vrećicu. Znaju da ih uglavnom u trgovini čeka besplatna plastična vrećica ili vreća. Problem je što se te vrećice i vreće praktično nikada ne koriste višekratno. Sudbina im se zna: odmah postaju smeće i zagađuju životnu sredinu. Smatramo da akcija treba da bude strateška i dugoročna i zato ne očekujemo trenutne i brze rezultate. Međutim ako se ne započne, nikada se neće doći do željenih rezultata.

Sa besplatnim  deljenjem platnenih vrećica može se razmotriti mogućnost obavezne naplate plastičnih vrećica, tako da bi ove dve paralelne mere  sigurno dale rezultate. Naplata vrećica treba da bude regulisana opštinskom odlukom, a cena treba da bude takva da kupce destimuliše da ih kupuju i da ih „natera“ da   razmišljaju  o redovnoj upotrebi platnenih vrećica. Ove dve mere treba tako  kobinovati da za kupca korišćenje plastičnih kesica i kesa bude ekonomski neisplativo.  Strateški treba razmisliti o potpunom ukidanju korišćenja plastičnih vrećica i njihova zamena papirnim. Naravno, u prelaznom periodu i papirne vrećice bi se građanima  delile besplatno. 

Zamerka ovom predlogu može biti da je ceo ovaj projekat skup. Bio bi skup u početnoj fazi, ali gledano dugoročno, projekat bi bio veoma isplativ jer bi , pre svega, dao veliki doprinos zaštiti životne sredine, zatim bi doprineo zapošljavanju određenog broja osoba iz  udruženja žena, doprineo finansijskoj konsolidaciji udruženja ( pa bi za toliko manje para tražile iz budžeta i bile nezavisne od njega).

Postavlja se pitanje kakvu bi korist imale trgovinske organizacije koje bi učestvovale u ovom projektu? Pre svega pokazale bi da su društveno odgovorne firme, mogle bi kroz štampanje logoa na vrećici da se raklamiraju, svoje učešće bi mogle da iskoriste u marketinške svrhe i ne bi morale da kupuju plastične vrećice i besplatno ih delile  kupcima ( smanjile bi trošak za kupovinu plastičnih vrećica).

Naravno, kao i kod svih drugih poslova postoji mogućnost zloupotrebe u smislu da pojedinci stiču ličnu korist na taj način što bi uzeli veće količine platnenih vrećica i prodavali ih van teritorije opštine, te bi trebalo odmah razmotriti i sistem distribucije koji bi sprečio ovu pojavu.

Zeleni savet opštine Odžaci i Gomex d.o.o. treba načelno da se izjasne da li prihvataju ovaj predlog Ekološkog pokreta Odžaka. U slučaju prihvatanja o detaljima dogovora bi se vodili naknadni razgovori.

Izvor: http://www.epodzaci.org/index.php/arhiva-vesti/489-predlog-inicijativa-za-besplatno-deljenje-platnenih-vrecica

Povratak...