f Čistoća: Treba poboljšati komunikaciju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Čistoća: Treba poboljšati komunikaciju

16.09.2014

Subotička Čistoća na teren može da ide samo po nalogu komunalne policije ili inspekcije, rekla je rukovodilac sektora za zelenilo gostujući u emisiji Yueko popodne.

Poslednjih dana sve je više prijava od strane građana prema Čistoći koje se odnose na higijenu grada, granja po putu i slične probleme.

U navedenom preduzeću navode da građani  ukoliko žele da im se problemi reše treba da se obrate komunalnoj policiji ili inspekciji, a ne njima.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/isto-treba-pobolj-ati-komunikaciju

Povratak...