f Italijani brinu o odlaganju i preradi otpada u Kragujevcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Italijani brinu o odlaganju i preradi otpada u Kragujevcu

16.09.2014

Predstavnici Kragujevca i italijanske kompanije Atena konstalting (Consalting) SRL potpisali su danas Protokol o saradnji na realizaciji projekta "Zeleni grad" koji predviđa stvaranje integrisanog sistema upravljanja otpadom u skladu za evropskim normama.

Sporazum su potpisali vlasnik kompanije Atena konsalting SRL Roberto Mastraći i načelnik Gradske uprave za poslove lokalne samouprave Zlatko Milić.

"Italijanska kompanija će bez naknade biti savetnik za izradu studije o ekonomskoj opravdanosti sistema upravljanja komunalnim otpadom, od iznošenja, reciklaže i tretmana komunalnog otpada, do izgradnje postrojenja za preradu komunalnog otpada i jedne sanitarne deponije", rekao je član Gradskog veća Nebojša Vasiljević.

On je izrazio očekivanje da  će integrisani sistem upravljanja otpadom podići kvalitet komunalnih usluga u Kragujevcu i nivo iskorišćavanja komunalnog otpada za proizvodnju električne energije i vode.

Prema rečima Vasiljevića, na taj način će biti pokrenut i ekološki biznis kroz partnertsvo javnog i privatnog sektora koji bi trebalo da donosi značajan profit.

"Očekujemo investicije u ovoj oblasti od 20 do 30 miliona evra i nova zapošljavanja", rekao je Vasiljević.

Do kraja ove godine trebalo bi da bude gotova studija o upravljanju komunalnim otpadom u Kragujevcu, a od Vlade Srbije će biti zatraženo odobrenje za partnerstvo javnog i privatnog sektora i raspisan javni poziv kompanijama iz Evrope da se uključe u taj ekološki biznis.

Vasiljević je precizirao da će Grad sa inostranim partnerom koji da najbolju ponudi da osnuje mešovito preduzeće u oblasti upravljanja komunalnim otpadom.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/7166-italijani-brinu-o-odlaganju-i-preradi-otpada-u-kragujevcu

Povratak...