f Nacrt Zakona o nacionalnim parkovima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrt Zakona o nacionalnim parkovima

15.09.2014

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

OGLAŠAVA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne izradilo je Nacrt zakona o nacionalnim parkovima.

 

Kako bi se svim zainteresovanim subjektima pružila mogućnost uvida i dostavljanja predloga, primedbi i sugestija na predloženi Nacrt zakona, sa sadržinom istog se možete upoznati putem linka.

Javna rasprava o predloženom Nacrtu zakona će otpočeti donošenjem i usvajanjem Programa javne rasprave i vodiće se i na okruglim stolovima, čije će vreme i mesto održavanja biti naknadno objavljeni.

Osnov za donošenje Zakona o nacionalnim parkovima proizilazi iz Ustava Republike Srbije i Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka),  sa kojim se usklađuje i ovaj zakon.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona je stavljanje van snage Zakona o nacionalnim parkovima, („Službeni glasnik RS”, broj 39/93), osim odredaba čl. 6. i 7. i opisa područja nacionalnih parkova, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), a  do donošenja posebnog zakona.

Ključni razlozi za donošenje ovog zakona su potreba preciznijeg određivanja granica i režima zaštite, razvoja i upravljanja, pravila ponašanja, politike održivog razvoja, finansiranje, uloga i učešće stanovništva i javnosti u funkcionisanju nacionalnih parkova.

1. JAVNI UVID O O NACRTU ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 16. SEPTEMBRA DO 05. OKTOBRA 2014. GODINE.

Nacrt zakona o nacionalnim parkovima biće izložen na javni uvid na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Studija zaštite Nacionalni park „Fruška goraˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Đerdapˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Taraˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Kopaonikˮ i Studija zaštite Nacionalni park „Šar planinaˮ biće izložene na javni uvid u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, VI sprat, kancelarije 637 i 639, svakog radnog dana od 13-15 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Fruška goraˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 21000 Novi Sad, Radnička 20a, i prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška goraˮ, 21208 Sremska Kamenica, Zmajev trg 1, svakog radnog dana od 12-14 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Đerdapˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 11070 Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 91, i prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdapˮ, 19220 Donji Milanovac, Kralja Petra I 14, svakog radnog dana od 12-14 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Taraˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 11070 Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 91, i prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Taraˮ, 31250 Bajina Bašta, Milenka Toplaovića 3, svakog radnog dana od 12-14 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Kopaonikˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 11070 Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 91, i prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonikˮ, 36354 Kopaonik,  svakog radnog dana od 12-14 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Šar planinaˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 11070 Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 91, i prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planinaˮ, 38236 Štrpce, Brezovica,  svakog radnog dana od 12-14 časova.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. oktobrom 2014. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavodu za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, poštom ili na pisarnicu, sa naznakom „Nacrt zakona o nacionalnim parkovima  – Javna rasprava ”.

  1. TERMINI ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJENI NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.
  2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nacrt-zakona-o-nacionalnim-parkovima-2/

Povratak...