f Zeleni savet brzo zaboravljen - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zeleni savet brzo zaboravljen

08.09.2014

Posle trogodišnjih napora Ekološkog pokreta Odžaka da se usvoje dva modela  pravnih akata u Skupštini opštine Odžaci za praktičnu primenu Arhuske konvencije, najzad se to desilo početkom 2014. godine, kada je novi saziv SO Odžaci usvojio Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine (Zeleni savet).

Na oko 1.500 e-mail  adresa  Ekološki pokret Odžaka je poslao  vest da je SO Odžaci prva i jedina  u AP Vojvodini donela takvu odluku i da je SO Odžaci prva i jedina  u Srbiji koja je takvu odluku donela na inicijativu lokalne ekološke organizacije. Cilj slanja ove vesti na veliki broj adresa je bio da posluži kao primer dobre prakse i olakša drugim ekološkim NVO i lokalnim samoupravama postupak  donošenje odluka za praktičnu primenu Arhuske konvencije, jer se ovakvim odlukama institucionalno regulišu prava građana i njihovih udruženja da aktivno učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine  i da na taj način vođenje politike zaštite životne sredine  ne bude ekskluzivno pravo samo  odbornika lokalne skupštine.

U opštini Odžaci bilo bi sve u redu da se lokalna skupština držala odredbi akta koji je donela pre nekoliko meseci. Ispostavilo se da se već kod prve , a vrlo značajne odluke u vezi zaštite  životne sredine Zeleni savet potpuno zanemari,  iako je Odlukom o osnivanju Zelenog saveta jasno rečeno da razne odluke ne mogu da se donose ako se prethodno ne zatraži mišljenje Zelenog saveta. To je regulisano članom 9. pomenute Odluke koja glasi:

Član 9.

Obavezuju se Opštinsko veće, Opštinska uprava i javna preduzeća čiji je osnivač Opština Odžaci, koji predlažu nacrte, odnosno utvrđuju predloge odluka i planova u oblasti zaštite životne sredine, prostornog planiranja, izgradnje i komunalne delatnosti, da iste ne mogu uputiti Skupštini opštine na donošenje bez prethodno zatraženog mišljenja Zelenog saveta. 

Iz citiranog člana se jasno vidi da je Skupština opštine Odžaci napravila veliki propust jer je donošenje odluke o izuzimanju pojedinih firmi od plaćanja ekološke takse  bez konsultacije Zelenog saveta praktično isključila građane i njihova udruženja iz procesa donošenja odluka, čime su direktno prekršena prava građana  iz Arhuske konvencije,obesmišljena doneta odluka, a skupštinska većina pokazala da ne poštuje ni sopstvene odluke i da se vratila starom načinu razmišljanja i odlučivanja. Ovim potezom kao da su rekli građanima opštine Odžaci: Baš nas briga šta vi mislite o uvođenju ekološke takse i ko treba a ko ne treba da je plaća. 

Smatramo da SO Odžaci treba pomenutu Odluku da stavi van snage i da postupak odlučivanja o uvođenju ekološke takse  ponovi i sprovede u skladu sa Odlukom o osnivanju Zelenog saveta.

Izvor: http://www.epodzaci.org/index.php/komentari/488-zeleni-savet-brzo-zaboravljen

Povratak...