f Poziv za prijavljivanje vodiča izleta tokom Evropskog vikenda posmatranja ptica 2014. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv za prijavljivanje vodiča izleta tokom Evropskog vikenda posmatranja ptica 2014.

08.09.2014

Počeli smo sa pripremama za ovogodišnji Evropski vikend posmatranja ptica, koji je najuzbudljivija i najmasovnija ptičarska aktivnost, kako kod nas, tako i u celom BirdLife International partnerstvu čiji smo deo. Ovogodišnji Eurobirdwatch održaće se prvog vikenda oktobra, 4. i 5. 10. 2014.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva Vas da budete vodič makar jednog izleta. To znači da ćete preuzeti obavezu sakupljanja prijava učesnika (e‐mailom ili telefonom, zavisno od toga kako se izjasnite), zakazivanja izleta i prijavljivanja koordinatoru Eurobirdwatcha kod nas, kao i medijima, elektronskim, pisanim i socijalnim. To takođe znači da  ćete odabrati mesto za izlet, atraktivno, sa očekivano velikom koncentracijom ptica u navedenom periodu, ili, sa druge strane, zanimljivo za jednodnevnu, pa akar i vrlo kratku šetnju. Tokom izleta  ćete, osim pomaganja samim učesnicima, beležiti ptice, i nakon sabiranja rezultata što pre ih dostaviti našem koordinatoru. DZPPS se obavezuje da će najavljivati izlete i same vodiče.

Ukoliko planirate neki drugi javni događaj koji će da populariše i proslavlja naše ptice i njihovu seovu, molimo vas da i takav događaj, sa istim podacima kao i za izlete, prijavite koordinatoru. 

Očekujemo vaše prijave najkasnije do 15. septrembra 2014. Kod koordinatora Slobodana Kneževića na e‐mail: elefterius93@yahoo.com ili telefon br. 064/9231‐339. 

Uživamo svi u čudesnoj seobi ptica i doprinesimo da nas na oktobarskom evropskom ptičarenju bude što više.

Izvor: http://www.pticesrbije.rs/pdf/najava-za-vodice-ebw2014.pdf

Povratak...