f Subotica: Korov kod Nove opštine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Korov kod Nove opštine

02.09.2014

Nedaleko od centra grada, a u blizini nekadašnje gradske administracije, skriven među zgradama, u žutoj parking zoni buja korov.

Kod zgrade Nove opštine našli smo današnji primer zakorovljene površine o kojoj se, očigledno niko brine. S obzirom da je u pitanju parking, jasno obeležen linijama i tablama, pretpostavljamo da je u pitanju javna površina pa apelujemo na nadležne da se pozabave uređenjem ovog prostora.

Manje zbog korova, a više zbog same estetike s obzirom da je lokacija, iako deluje zabačeno, prometna jer su u blizini banka, Nova opština i jedna od srednjih škola sa najviše učenika u Subotici.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/korov-kod-nove-op-tine

Povratak...