f Informacija o privremenoj zabrani tretmana otpada u „EKOSEKUND“ d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o privremenoj zabrani tretmana otpada u „EKOSEKUND“ d.o.o.

29.08.2014

„EKOSEKUND“ DOO Beograd poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje, tretman i skladištenje otpada. Izvršena je kontrola usklađenosti rada sa Integralnom dozvolom i Zakonom o upravljanju otpadom.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je dana 4.8.2014.god. donela na osnovu čl. 51. Zakona o zaštiti životne sredine Rešenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje tehnološkog postupka tretmana korišćenih rabljenih ulja dok se ne izvrši ispitivanje proizvoda, poluproizvoda i sirovina u pogledu mogućeg štetnog uticaja na životnu sredinu, sa rokom izvršenja odmah. Istim Rešenjem je određeno da privremena zabrana ostaje na snazi dok se ne pribave rezultati ispitivanja od akreditovane stručne laboratorije da proizvodi RU 10, RU 68 i Oplatol, dobijeni preradom korišćenih ulja i stavljeni u promet ispunjavaju zahteve u pogledu životne sredine odnosno zahteve kvaliteta proizvoda.

Operater „EKOSEKUND“ DOO Beograd je dostavio republičkoj inspekcijitri izveštaja o ispitivanju:

Prva ispitivanja uzorka RU-10 i RU-68 izvršena su 14.08.2014.god. od strane Jugoinspekta Beograd iz Beograda. Uzorci su ispitivani po metodama koje su propisane za ispitivanje otpada prema Pravilniku o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima i dato je mišljenje da ispitivani parametri oba uzorka odgovaraju zahtevima po navedenom Pravilniku.
Prema tom izveštaju, zaključuje se da su RU-10 i RU-68 otpadna ulja (nastala tretmanom otpadnih ulja), da nisu proizvod i prema Zakonu o upravljanju otpadom mogu da se predaju samo operaterima koji poseduju dozvolu za termički tretman otpada (konkretno cementare), a ne da se stavljaju na tržište kao proizvod.

Za oplatol nije dostavljen izveštaj o ispitivanju

Kako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su se RU-10 i RU-68 stavljali na tržište i kao gorivo, operateru „EKOSEKUND“ je skrenuta pažnja da treba da pribavi ispitivanja koja su propisana za goriva u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tehnička goriva naftnog porekla. Nova ispitivanja, po ovom Pravilniku uradio je NTC NIS- Naftagas d.o.o. Direkcija Laboratorije dana 25.08.2014. i na osnovu toga dostavljeni su izveštaji u kojima stoji da su vršena ispitivanja uzoraka ulje za loženje sa oznakama RU – 68 i RU – 10, ali bez ikakvog komentara (mišljenja).
I ovog puta nije dostavljen izveštaj za oplatol jer je angažovana laboratorija akreditovana samo za ispitivanje goriva .

Treći izveštaj, „EKOSEKUND“ DOO je dostavio od Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad. Ovog puta je „EKOSEKUND“ DOO dostavio uzorak (ne precizira se šta su dostavili) i zahtevao da se ispitaju PAH i lako isparljive organske materije.
Izveštaj je prikazao samo rezultate tj. nađene vrednosti i oznaku metode (koja je, prema akreditaciji određena za fizičko-hemijsko ispitivanje otpada), bez komentara je i ne navodi se na koji propis se oslanja. Obzirom da je primenjena metoda odobrena za ispitivanje otpada GVE nisu navedene jer je prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada propisano ispitivanje navedenih zagađujućih materija, ali nisu propisne granične vrednost za njih.

Iz svega navedenog, nisu se stekli uslovi za ukidanje privremene zabrane po izdatom rešenju.

Uzimajući u obzir da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ušlo u postupak revizije dozvole opertera „Ekosekund“ doo, dana 28.8.2014.god. republički inspektor za zaštitu životne sredine je doneo novo Rešenje kojim se operateru „EKOSEKUND“ DOO Beograd privremeno zabranjuje obavljanje tretmana opasnog otpada po izdatoj Integralnoj dozvoli dok se ne izvrši revizija dozvole.

Privremena zabrana obavljanja tretmana opasnog otpada ostaje na snazi dok se ne izmene uslovi tretmana otpada, propisani postojećom dozvolom i rad operatera uskladi sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/informacija-o-privremenoj-zabrani-tretmana-otpada-u-ekosekund-d-o-o-beograd/#more-15058

Povratak...