f Poziv na Radionicu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv na Radionicu

31.08.2014

Radionica o projektu „Izrada predloga Akcionog plana za implementaciju Evropske konvencije o predelu i Nacrta Pravilnika o kategorizaciji predela Srbije“ koji se sprovodi u okviru Projektnog fonda za institucionalni razvoj (PROFID), održaće se 5. septembra 2014. godine u sali protokola (SIV III), Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova.

Program finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) uz podršku Švedskog instituta za javnu upravu (SIPU).

Ovaj projekat je ujedno i početak primene Evropske Konvencje o predelu, koju je Republika Srbija ratifikovala 25.5.2011. godine, na taj način se pridruživši grupi od 38 zemalja koje implementiraju ovu Konvenciju.

Posle ovog projekta, Ministartvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, nastaviće aktivnosti na usvajanju Akcionog plana za implementaciju Evropske Konvencije o predelu, od strane Vlade Republike Srbije, kao i donošenja Pravilnika o identifikaciji karaktera predela, od strane Ministra nadležnog za oblast životne sredine.

Program radionice, obuhvatiće:

Radionici će prisustvovati predstavinici nadležnih: Ministarstava, Agencija, Zavoda, Fakulteta, Pokrajinskih i gradskih institucija, Regionalne razvojne Agencije, NVO sektor i strukovne asociacije.

Sugestije i predlozi sa radionice biće razmotrene i ugrađene u finalne verzije ovih dokumenata.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs

Povratak...