f Informacija o zagađenju Velikog bačkog kanala kod Turije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o zagađenju Velikog bačkog kanala kod Turije

27.08.2014

U ponedeljak 25.08.2014. godine, oko 16 časova primećeno je izlivanje fluida sirove nafte u Veliki bački kanal u neposrednoj blizini sabirno otpremne stanice Turija.

U utorak 26.08.2014. godine, u 3 časa počela je sanacija koju vrši preduzeće EKOMABER iz Pančeva postavljanjem vodenih brana na mestu zagađenja i posipanjem disperzenta. Tokom dana izvučen je najveći deo nafte a završetak sanacije planiran je za večernje časove.

Po proceni vodnog inspektora došlo je do izlivanja koje je zahvatilo površinu od oko 50 m², debljine sloja do 3 cm. Procenjena količina izlivene nafte je oko 1 m³. Veće širenje zaustavljeno je zahvaljujući trsci koja je, nakon postavljanja vodenih brana isečena. Takođe, izlivena nafta je sa velikim sadržajem parafina tako da je brzo došlo do njenog očvršćavanja.

Vodni inspektor je naložio uzorkovanje koje je izvršio PMF iz Novog Sada a uzeta su dva uzorka – jedan unutar vodenih brana na izlivu a drugi van branjenog područja. Rezultati uzorkovanja očekuju se za nedelju dana.

Uzrok izlivanja još uvek nije tačno utvrđen. Predstavnici NIS-a smatraju da je kroz sistem atmosferske kanalizacije, zbog nedavnih padavina proteklo dosta vode koja je povukla naftu ili je to uzrokovano neadekvatnim radom separatora koji je povezan na atmosfersku kanalizaciju odakle je poteklo zagađenje.

Izlivena nafta je prikupljena u iskopanu jamu prethodno obloženu nepropusnom folijom i biće prevezena od strane EKOMABER-a na dalji tretman uz prethodno obezbeđene dokumente propisane zakonom.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...