f Šabac: Propisi o odlaganju smeća - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Šabac: Propisi o odlaganju smeća

21.08.2014

Deponija na “dudari” zatvorena je za dalje odlaganje smeća. Komunalni otpad i otpad od pokućstva, kabasti predmeti, bela tehnika, nameštaj i slično, građani mogu odneti na transfer stanicu, iza Belih limova, svakog radnog dana do 18 časova.

Zeleni otpad koji podrazumeva dvorišno smeće od orezivanja i sadnje biljaka, košenja trave, ostatke povrtarskih kultura, pripreme ogrevnog materijala, piljevinu i prašinu od uglja, građani mogu odneti na lokaciju Gradskog zelenila, iza Kamičkog groblja, svakog radnog dana do 15 časova.

Tokom 15 dana od momenta zatvaranja deponije, odlaganje smeća na transfer stanici se ne naplaćuje, dok je u Gradskom zelenilu ova usluga besplatna. Ostalo smeće - zemljani materijal od građevinskih radova, građevinski materijal: pesak, šljunak, šut, cigla, kamen, kreč i beton, građani mogu odlagati na lokaciju preko puta kvantaške pijace tokom svih 24 sata.

Pozivaju se građani na poštovanje propisa o odlaganju smeća, neophodnom da bi se održao komunalni red u gradu. Odlaganje smeća na navedenim lokacijama kontrolišu nadležne gradske službe.

Izvor: http://www.sabac.org/index_srb.php?page=11vis&ind=3105

Povratak...