f APV: Za ekološke projekte 56 miliona - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APV: Za ekološke projekte 56 miliona

20.08.2014

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava za projekte koji su im odobreni na konkursima Sekretarijata u vrednosti od 56 miliona dinara.

To su konkursi za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava za izradu planskih dokumenata i projekti u oblasti zaštite životne sredine, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

"Resorni sekretarijat se već godinama trudi da pomogne opštinama i gradovima da unaprede kvalitet svojih planskih dokumenata i podržava sve aktivnosti da unaprede stanje životne sredine i reše svoje ekološke probleme", rekao je Puzović.

Kako se dodaje, na konkurs za sufinansiranje izrade prostornog plana, plana generalne regulacije, kao i plana detaljne regulacije radnih zona prijavilo se 26 lokalnih samouprava i za sve njih su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 39,2 milion dinara.

Prema rečima zamenice pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Sanje Čiplić, izrada planske dokumentacije izuzetno je važna za razvoj opština i, posebno, plan detaljne regulacije radnih zona, koji će biti inkorporiran u Studiju razmeštaja radnih zona u Vojvodini i na taj način će podaci o opremljenosti zona biti dostupni potencijalnim investitorima.

Na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanaciju i rekultivacija postojećih deponija, podizanje zaštitnih zelenih pojaseva, kao i za nabavku opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera u 2014. godini, konkurisalo je 26 opština sa 30 projekata. Finansijsku podršku dobilo je 16 opština, u ukupnom iznosu od 17 miliona dinara.

Resorni sekretar dr Slobodan Puzović je istakao da je 17 miliona dinara malo para za sve ekološke probleme.

On je naveo da suštinski problem na teritoriji Vojvodine koji se odnosi na upravljanje otpadom, sanaciju zagađenih vodotoka, unapređenje zaštitnih zelenih pojaseva proističe, između ostalog, iz toga što je ukinut republički Fond za životnu sredinu, s kojim je Pokrajinski sekretarijat sarađivao i za ove namene zajednički je bilo obezbeđeno više 200 miliona dinara godišnje.

"Kada je taj Fond 2012. godine ukinut, sredstva koja su se u njemu sakupljala, a bila su od četiri do šest milijardi dinara, odlaze u republički budžet i ne znamo za koje se namene koriste. Zbog toga smo mi više puta insistirali u izmenama i dopunama Zakona o životnoj sredini da se definiše da Pokrajina, kao i Republika i lokalne samouprave, ima određena sredstva iz taksi i naknada, koja bi bila namenjena za zaštitu životne sredine", naveo je Puzović.

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine naglasio je da je oblast zaštite životne sredine veoma važna u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, ekspertska komisija EU sa našim stručnjacima procenila je da samo u oblast očuvanja životne sredine Srbija mora da investira 10,5 do 11 milijardi evra, da bismo samo dostigli standarde EU.

Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/apv-za-ekoloske-projekte-56-miliona_512178.html

Povratak...