f Još jedan projekat Arhus centar JIS - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Još jedan projekat Arhus centar JIS

15.08.2014

Arhus centar Južne i Istočne Srbije je krenuo sa realizacijom novog projekta ''Negovanje održivog partnerstva u 5 lokalnih samouprava na Jugu i Istoku Srbije''. Ovaj projekat je podržao OEBS, Misija u Srbiji. Jedan od aspekata ovog projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine koje se odnosi na uvođenje mehanizama kojima se obezbeđuje sprovođenje Arhuske konvencije na lokalnom nivou.

Modeli odluka sa kojima se obezbeđuju ovi mehanizmi za sprovođenje Arhuske konvencije na lokalnom nivou su pripremljeni u prethodnom periodu, u saradnji sa OEBS Misijom u Srbiji i Stalnom konferencijom gradova i opština, a Arhus centar Južne i Istočne Srbije je za ove modele već predao predlog za njihovo usvajanje. Projekat obuhvata pet opština: Bor, Knjaževac, Leskovac, Lebane i Merošina.

Arhus centar Južne i Istočne Srbije želi da podrži jedinice lokalne samouprave koje su spremne da izrade kapacitete za sprovođenje Arhuske konvencije, i da u skladu sa lokalnim dokumentima pripremi ove modele. Nakon usklađivanja odluka i formiranja Saveta za životnu sredinu, u saradnji sa opštinom, biće odabrana jedna organizacija civilnog društva koja će prisustvovati sednicama ovog Saveta. U okviru projekta će biti održane i panel diskusije u cilju promocije i jačanje međusektorske saradnje na polju učešća civilnog društva u aktivnostima zaštite od poplava.

Izvor: http://aarhuscentarjis.rs/news/?id=40

Povratak...