f AC SU – Najavljene dve javne rasprave za 19. avgust - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Najavljene dve javne rasprave za 19. avgust

06.08.2014

Iz GU Subotica, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštavaju da će se u utorak, 19. avgusta sa početkom u 12 časova u sobi 226 Gradske kuće, održati javna prezentacija i rasprava projekta Svinjogojska farma «Proleter» u Bajmoku. Nosilac projekta je «RAVNICA» a.d. Bajmok.

Javni uvid po podnetom zahtevu obezbeđen je od 25.07.2014 do 18.08.2014.godine u prostorijama Gradske uprave- Gradska kuća, II sprat soba 226, svakog radnog dana u trajanju javnog uvida od 10-12.časova.

Istoga dana, sa početkom od 13 časova, u sobi 226 Gradske kuće, zakazana je i javna prezentacija i rasprava projekta Svinjogojska farma «Mikićevo» u Mikićevu, čiji je nosilac, takođe, a.d. «RAVNICA» Bajmok.

Javni uvid i  po ovom podnetom zahtevu je obezbeđen u periodu od 25.07. do 18.08.2014. godine u prostorijama Gradske uprave - Gradska kuća, II sprat soba 226, svakog radnog dana u trajanju javnog uvida od 10-12.časova.

Molim zainteresovanu javnost da u gore navedenom roku dostavi mišljenja o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  predmetnih projekata ovom nadležnom organu.

Regionalni Arhus centar Subotica apeluje na građane Subotice, posebno predstavnike mesnih zajednica, da se odazovu i uzmu učešća u javnim raspravama. To je pravo koje direktno proizilazi iz Zakona o Arhuskoj konvenciji, te da ostvarivanjem ovog prava mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Povratak...