f GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna studija procene uticaja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna studija procene uticaja

05.08.2014

Iz GU Subotica, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštavaju zainteresovane građane da je doneto rešenje da nije potrbena studija procene uticaja - PROIZVODNI OBJEKAT- Swarovski Subotica-kompleks A ( I-faza) sa izmenema projekta.

Utvrđuje se da za projekat: «PROIZVODNI OBJEKAT- Swarovski Subotica-kompleks A ( I-faza) sa  izmenema projekta“ izrađenim pod brojem EN-1399/ID, jul 2014.  od strane NORTH Engineering doo Subotica,  na katastarskoj parceli 33924/11 K.O Donji grad u Subotici nije potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Tekst rešenja možete preuzeti na http://www.subotica.rs/documents/pages/8193_1.pdf.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8193

Povratak...