f GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica - Obaveštenje o donetom rešenju

05.08.2014

Iz GU Subotica, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštavaju zainteresovane građane da se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta «Izgradnja pogona za formiranje i pakovanje kozmetičkih sredstava, tečnih deterdženata i sredstava za dezinfekciju“ na adresi  Lošinjska bb ,Subotica, katastarska parcela 14482 ko Novi grad, a koja je izrađena od strane DOO „ELARA“ Miloša Crnjanskog br.5, Zrenjanina , evidencionog broja 10-1-14, mart 2014.

Tekst rešenja možete preuzeti sa sajta http://www.subotica.rs/documents/pages/8192_1.pdf.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8192

Povratak...