f Uginuće ribe na Akumulaciji „Ćelije” kod Kruševca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uginuće ribe na Akumulaciji „Ćelije” kod Kruševca

31.07.2014

Repubička inspekcija u oblasti održivog korišćenja ribljeg fonda Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, saopštila je da je u ponedeljak 28. jula 2014. godine, u večernjim satima, došlo do uginuća ribe na Akumulaciji „Ćelije”, u Zlatarskom basenu, na ušću reka Blatušnica i Rasina, na udaljenosti od oko 8 km od vodozahvatnog dela jezera.

Jezero „Ćelije” je veštačka akumulacija nastala pregrađivanjem reke Rasine, desne pritoke Zapadne Morave. U neposrednoj je blizini Kruševca. Akumulacija „Ćelije” je od 1977. godine proglašena izvorištem prvog ranga za međuregionalno i regionalno vodosnabdevanje.
Prema zašisniku republičkog inspektora u oblasti održivog korišćenja ribljeg fonda, ribočuvarska služba„Rasina plus” d.o.o. iz Kruševca, korisnika Ribarskog područja „Srbija – jugozapad”, je sakupila deo uginule ribe (som, smuđ, deverika, grgeč, klen), u količini od 32 kg. Primećeno je da je voda iz reke Blatušnice bila crna, jakog i neprijatnog mirisa, boje mazuta, a da je Rasina bila samo zamućena bez boje i mirisa. Kako je nivo vode u reci Rasini bio normalan, pretpostavlja se da je zagađenje došlo rekom Blatušnicom iz pravca Blaca. Na osnovu izjava prisutnih, zbog visokog vodostaja reke Blatušnice i otežanih uslova rada noću, mnoge uginule jedinke ribe nisu mogle biti prikupljene.

Na poziv korisnika ribarskog područja, uzorkovanje vode je izvršio Zavod za javno zdravlje Kruševac, u prisustvu predstavnika SUP Kruševac.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/uginuce-ribe-na-akumulaciji-celije-kod-krusevca/#more-14639

Povratak...