f Opština Zvezdara: Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Opština Zvezdara: Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana

30.07.2014

Opština Zvezdara raspisuje konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za 2014. godinu i to za programe i projekte od interesa za lokalnu zajednicu. Ukupan iznos sredstava je 1.400.000 dinara.

Cilj konkursa je da opština unapredi kvalitet svakodnevnog života građana sufinansiranjem programa i projekata udruženja građana koji podstiču razvoj sporta, unapređenje životne sredine, kulturno-umetničko stvaralaštvo i amaterizam dece i mladih, zatim razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti prema licima sa posebnim potrebama, starim licima i licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa.

Pravo učešća u raspodeli sredstava imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom području, koja su registrovana najmanje šest meseci, s tim da se aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Zvezdare. Jedno udruženje može učestvovati sa jednim predlogom programa/projekta. Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj pošiljci, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prijava se predaje na pisarnicu opštine ili šalje poštom na adresu: Gradska opština Zvezdara, Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana, Bulevar kralja Aleksandra 77, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava je 15 radnih dana od objavljivanja konkursa, odnosno 20. avgust 2014. godine. Prijava se podnosi na jedinstvenim obrascima koje zainteresovani mogu preuzeti sa sajta www.zvezdara.org.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 3405-688 od 8 do 15 časova.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1614290

Povratak...