f Kako smanjiti zagađenje u jezeru Palić? - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kako smanjiti zagađenje u jezeru Palić?

30.07.2014

Radna grupa koja je zadužena za realizaciju projekta ozdravljenja jezera Palić smatra da prvo treba da se spreči  ulazak nutrijenata u jezero, pa tek onda izmuljavati. Više bi trebalo obratiti pažnju na pošumljavanje oko jezera i sprečavanje ulaska prašine u jezero, rekao je predsednik radne grupe gostujući juče u emisiji Yueco popodne.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/kako-smanjiti-zaga-enje-u-jezeru

Povratak...