f Preduzeća i dalje izbegavaju svoje obaveze prema Agenciji za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Preduzeća i dalje izbegavaju svoje obaveze prema Agenciji za zaštitu životne sredine

31.07.2014

Agencija za zaštitu životne sredine želi da informiše javnost da je analizom utvrđeno da određeni broj preduzeća i dalje izbegava dostavljanje podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja. Agencija je 9. maja pokrenula akciju sa ciljem da se u toku dva meseca prikupe svi podaci koji nedostaju. Nakon 80 dana, do 27. jula, primljeno je samo 1104 izveštaja, što je manje od 15 % od ukupnog broja izveštaja koji nedostaju.

Iz tog razloga, primorani smo da u skladu sa članom 117. Zakona o zaštiti životne sredine, pokrenemo prekršajni postupak protiv preduzeća koja nisu ispunila svoju obavezu. Prvi zahtevi za prekršajni postupak su već predati nadležnim sudovima.

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...