f Mr Stana Božović najavila usvajanje seta zakona do kraja godien - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mr Stana Božović najavila usvajanje seta zakona do kraja godien

28.07.2014

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović izjavila je danas da će do 15. septembra 2014. godine biti poznat model po kome će se finansirati oblast zaštite životne sredine.

„Ministarstvo poljopivrede i zaštite životne sredine traži model za finansiranje u oblasti zaštite životne sredine, a pre svega za reciklažnu industriju, gde je država u obavezi da upravlja otpadom i da na konkursima i kroz subvencije daje podsticaj privredi.

Postoji dobra volja, ali i obaveza Ministarstava da se taj problem reši“, rekla je državni sekretar mr Stana Božović.

Ona je istakla da i Evropska unijaveć postavlja pitanje finansiranja životne sredine. Takođe je podsetila da se u poslednjem izveštaju Evropske komisije, iz novembra 2013.godine, navodi da je jedan od najvećih problema vezan za upravljanje opasnim otpadom, gde je došlo do zastoja ukidanjem sistema ekoloških taksi i gde je istaknuta potreba za uspstavljanjem jasnog sistema finansiranja zaštite životne sredine po principu „zagađivać plaća“.

O tome će se razgovarati i na eksplanatornom i bilateralnom skriningu za Poglavlje 27 o životnoj sredinu, koje Srbija očekuju u septembru i novembru ove godine.

„Ti skrininzi će pokazati gde se Srbija nalazi i šta je urađeno u odnosu na preporuke Evropske komisije“, kazala je ona, dodavši da se otvaranje pregovora u toj oblasti sa EU očekuje 2016. godine, dok se potpuno prilagođavanje sa EU zakonodavstvom i standardima očekuje 2018. godine.

Kako je podsetila, Srbiji je za prilagođavanje standarda i propisa EU u oblasti zaštite životne sredine, odnosno izgradnju infrastrukture potrebno 10,2 milijarde evra, od čega za sektor voda 5,6 milijardi evra, upravljanje otpadom 2,8 milijardi evra i industrijska zagađenja 1,3 milijarde evra.

„U procesu pristupanja EU, poglavlje 27 je najobimnije i najskuplje i čini trećinu zakonodavstva koje treba uskladiti sa Unijom“, rekla je ona.

Božović je procenila da su dva najveđi problem životne sredine u Srbiji nedostatak novca, ali i nedovoljno podstaknuto javno mnjenje za uočavanje i rešavanje problema iz te oblasti.

Prema njenim rečima, do sada je sa EU usaglašen najveći deo propisa u oblasti kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom, zaštite vode, kontrole industrijskog zagađenja.

Istakla je da je po poslednjem izveštaju EK o napretku Srbije u pristupanju EU u oblasti zaštite zživotne sredine uočeno da postoji mali pomak, ali da je potrebno uložiti veći napor u oblasti usklađivanja i pripreme evropskih pravila u oblasti klimatskih promena i jačanja administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou.

Izveštaj, kako je dodala, pokazuje da je potrebno napraviti veći napor i u međuinstitucionalnoj saradnji, podizanju svesti o toj oblasti i jačanju saradnje sa civilnim društvom.

„Prema tom poslednjem izveštaju EK, kao problematične oblasti ocenjene su upravljanje hemikalijama, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja, a kao razlog je naveden nedovoljan administrativni kapacitet u tim oblastima i na centralnom i na lokalnom nivou, ali se radi naotklanjanju svih navedenih problema. Na jesen će biti usvojen set od šest zakona iz oblasti zaštite životne sredine“, navela je ona.

„U pripremi su izmene i dopune zakoni o zaštiti životne sredine, zakon o upravljanju otpadom, zakon o zaštiti prirode, zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli industrijskog zagađenja, zakon o hemikalijama, zakon o biocidima“, rekla je ona i dodala da se radi i na usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u oblasti klimatskih promena.

Državni sekretar mr Stana Božović je rekla da ministarstvo podržava inicijativu Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine, upućenu Ministarsvu prosvete, o uvođenju predmeta zaštite životne sredine u osnovnim školama. U septembru će se znati više detalja o tome da li je moguće i kada, da deca dobiju taj predmet.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/mr-stana-bozovic-najavila-usvajanje-seta-zakona-iz-oblasti-zivotne-sredine-do-kraja-godine/#more-14531

Povratak...