f Formiran tim za praćenje sanacije jalovišta Stolice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Formiran tim za praćenje sanacije jalovišta Stolice

24.07.2014

Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika "Stolice" kod Krupnja, saopštilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine.

Radovi na sanaciji jalovišta, koje nije u funkciji od 1991. godine, a koje je do sad izvodila kompanija Farmakom, vlasnik rudnika od 2006. godine, po mišljenju dva ministarstva nisu dovoljni za obezbedjenje jalovišta od daljih udesa, a ni u čišćenju zagadjenog zemljišta.

"Postoji relna opasnost od novih udesa ukoliko se ne preduzmu hitne mere na sanaciji jalovišta. U oštećenom jalovištu se nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona, olova, a izlivenom jalovinom je zagadjena voda i zemljište", navodi se u saopštenju.

Podseća se da je udes na jalovištu "Stolice" najveći udes iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava.

Kako je precizirano, 15. maja usled ogromnih i dugotrajnih padavina, koje su za posledicu proizvele klizište brdskog masiva na koji se naslanja flotacijsko jalovište "Stolice", došlo je do loma kolektora, što je za posledicu imalo tečenje jalovinske mase zajedno s vodom.

Došlo je do pucanja dve brane jalovišta, a 23. maja do pucanja i treće brane i isticanja više hiljada kubnih metara jalovine.

Jalovina i vode iz jalovišta su se izlili u rečicu Korenitu, u mestu Kostajnik, a koja se uliva u reku Jadar na oko 20 kilometara.

Do ponovnog probijanja brane i isticanja jalovine u potok Kostajnik došlo je 17. jula, posle obilnih padavina. Jalovina je s bočne strane probila već oštećenu branu jalovišta i izlila se u potok. Zagadjenje vodotoka i priobalja jalovinskim materijalom, moglo se pratiti kilometrima nizvodno od brane.

Istaknuto je i da je na inicijativu republičke inspekcije za zaštitu životne sredine formirana Posebna radna grupa za praćenje aktivnosti na otklanjanju posledica udesa na jalovištu.

U toj radnoj grupi se nalaze predstavnici nadležnih inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (inspekcija za zaštitu životne sredine i vodna inspekcija), Ministarstva rudarstva i energetike (rudarska inspekcija), Ministarstva zdravlja (sanitarna inspekcija), kao i predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Od početka posledice udesa prate Agencija za zaštitu životne sredine (analize vode), Zavod za javno zdravlje (analize zemljišta) i prestavnici UN koje su radili na pripremi izveštaja o proceni štete.

Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični Vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogodjene poplavama.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6982-formiran-tim-za-praenje-sanacije-jalovita-stolice

Povratak...