f Aleksić: Nad Srbijom vođen ekološki rat - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Aleksić: Nad Srbijom vođen ekološki rat

22.07.2014

Ugroženo je potomstvo I životna sredina ne samo Srbije I Kosova, nego I celoga sveta zaključak je okruglog stola koji je održan na temu: “Ekološke I zdravstvene posledice Nato bombardovanja”.  Već sedmu godinu za redom se u okviru Festivala Evropskog filma na Paliću kandiduju teme iz životne sredine. NATO bombardovanje osiromašenim uranijumom ne samo SR Jugoslavije, nego ranije i Republike Srpske, prouzrokovalo je emisiju velikih količina štetnih i opasnih materija koje su značajno ugrozile biodiverzitet i životnu sredinu te veoma uticale i na globalne promene, pre svega na slabljenje ozonskog omotača, stvaranje efekta staklene bašte, pojavu kiselih kiša, promenu klime.

Nad Srbijom 1999.godine je vođen ekološki rat, koji pored velike ekonomske štete je prouzrokovao razorne posledice po prirodu,kao I potomstvo.Još uvek se ne znaju tačne posledice po zdravlje stanovništva od bombardovanja, ali činjenica je da ima sve više pobačaja, kao I povećan procenat obolelih od malignih bolesti. Na skupu je rečeno da bi zločini protiv prirode trebalo da se svrstaju u ratne zločine. Kao I da se ekocid izjednači sa genocidom.

 Pored ljudskih gubitaka tu su i ekonomsko-socijalne i ekološke posledice, zatim zdravstvene posledice koje se odnose na ugroženost zdravlja, na kancerogene, teratogene i mutagene promene, povećanje morbiditeta, maligniteta i mortaliteta stanovništva. Na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, godišnje od karcinoma oboli 350 dece. Naravno, posledice po biljni i životinjski svet, ekosisteme i zdravlje ljudi će se osećati dugi niz godina jer su usled granatiranja petrohemijskih, elektro i drugih industrijskih postrojenja toksična hemijska jedinjenja dospela u zemljište, vazduh, vodu i, naravno, hranu. U procesu kruženja materije i kroz lance ishrane, mnoga od tih jedinjenja su već dospela ili će dospeti u žive organizme, i to ne samo na lokalnom, nego i na regionalnom nivou, a i šire.

Organizatori okruglog stola su  akcenat stavili na  ekspliciranje ekoloških i zdravstvenih posledica uočenih posle 15 godina od NATO bombardovanja, na procenu šta je država, odnosno "međunarodna zajednica" učinila i šta treba da čini kako bi se posledice umanjile. Festival evropskog filma – Palić ovu raspravu organizovao je  u saradnji sa Centrom za ekološku politiku održivog razvoja pri Fakultetu političkih nauka Beograd i Fakultetom za primenjenu ekologiju, Futura.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/aleksi-nad-srbijom-vo-en-ekolo-ki-rat

Povratak...