f Besplatna podela kanti za reciklažni otpad - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Besplatna podela kanti za reciklažni otpad

14.07.2014

Domaćinstvima u Kikindi, Lapovu i Despotovcu besplatno je dato 500 kanti za odlaganje otpada koji može da se reciklira.

Kante je u okviru akcije "Vašu ambalažu u reciklažu" podelila kompanija A.S.A je u saradnji sa operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom "Sekopak".

Domaćinstva koja su se prijavila za učešće u akciji dobila su plastičnu kantu od 120 litara za odlaganje isključivo reciklažnog otpada.

Kompanija A.S.A. je gradjanima podelila i uputstva i brošure o odlaganju otpada, a jednom nedeljno će prazniti kante i odvoziti reciklažni otpad.

Akcija "Vašu ambalažu u reciklažu" počela je u Kikindi, gde je podeljeno 200 žutih kanti za odlaganje otpada, a u izabranim delovima opština Lapovo i Despotovac je prijavljenim korisnicima podeljeno 300 kanti.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6946-besplatna-podela-kanti-za-reciklani-otpad

Povratak...