f Konferencija za štampu povodom proglašenja Parka prirode „Rusanda“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konferencija za štampu povodom proglašenja Parka prirode „Rusanda“

07.07.2014

U Pres sali Pokrajinske vlade, sa početkom u 11 časova održana je konferencija za štampu povodom proglašenja novog zaštićenog područja od pokrajinskog značaja pod nazivom Park prirode „Rusanda“.

Ovo područje predstavlja prvo zaštićeno područje koja je proglasila Pokrajinska vlada u skladu sa odredbama člana 41a. stav 3. Zakona o zaštiti prirode.

Na konferenciji su govorili dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Biljana Panjković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i v.d prof. dr Nada Naumović ispred Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ kao upravljača ovog zaštićenog područja.

Postupak proglašenja Parka prirode „Rusanda“ sproveden je na osnovu odredbi Zakona o zaštiti prirode u kojem je propisano da zaštićeno područje II kategorije, na prostoru AP Vojvodine, proglašava Pokrajinska vlada, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i pribavljenih mišljenja nadležnih ministarstava.

Kao prvi korak ka proglašenju Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izradio je Studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite Parka prirode „Rusanda“ i dostavio Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao nadležnom pokrajinskom organu za dalji postupak. Pokrajinski sekretarijat je pripremio predlog akta o proglašenju Parka prirode „Rusanda“ u formi pokrajinske uredbe. Nakon toga je sproveden postupak javnog uvida i javne rasprave za oba dokumenta: Studija zaštite i Predlog pokrajinske uredbe o proglašenju Parka prirode „Rusanda“. U skladu sa zakonom pribavljena su mišljenja i saglasnost nadležnih ministarstava, kao i pokrajinskih sekretarijata. Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 03.07. 2014. godine donela Pokrajinsku uredbu o proglašenju Parka prirode „Rusanda“.

Park prirode „Rusanda“ stavljena je pod zaštitu radi očuvanja zaslanjenog jezera Rusanda i okolnog mozaika livadsko-stepskih i močvarnih staništa i antropogenim putem izmenjenih prirodnih staništa, kao i parka Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ i proglašen je kao prvo zaštićeno područje od pokrajinskog značaja. Na ovom području egzistira veliki diverzitet biljnih i životinjskih vrsta. Pogotovo su značajne vrste, čije je postojanje vezano za slana jezera Panonske nizije i Panonske slane stepe i slane močvare, kao što su: caklenjača (Salicornia europaea), solnjača (Salsola soda), panonska jurčica (Suaeda pannonica), panonski zvezdan (Aster tripolium subsp. pannonicus), siva vetruška (Falco vespertinus), vlastelica (Himantopus himantopus), sabljarka (Recurvirostra avosetta) i tekunica (Spermophilus citellus).

Među ciljevima zaštite nalazi se i očuvanje staništa Panonskih slanih stepa i slanih močvara prioritetnih za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou, očuvanje njihovih ekoloških karakteristika, očuvanje koridorske funkcije i unapređenje stanja slatinsko-stepskog koridora u banatskom Potisju, očuvanje prirodnih vrednosti i resursa, naročito jezerskog peloida (sedimenta iz jezera), kao i poboljšanje kvaliteta i lekovitosti peloida i vode zaslanjenog jezera Rusanda. Upravljanje ovim zaštićenim područjem povereno je Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ iz Melenaca. Prostor Rusande se od 2009. godine nalazi na listi međunarodno značajnih područja za ptice (IBA područje), zajedno sa Okanj barom.

Ukupna površina Parka prirode „Rusanda“ iznosi 1159ha 97a 89m2 od čega je 775,21ha (67%) u državnoj svojini, 237,16ha (20%) u zadružnoj svojini,132,85ha (12%) u privatnoj svojini i ostalo u drugim oblicima svojine 14,76ha (1%). Uspostavljeni su režimi zaštite II i III stepena. Oko Parka prirode „Rusanda“ uspostavljena je zaštitna zona koja obuhvata površinu od 4482,03ha u katastarskim opštinama Kumane i Melenci.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...